Aprovat el model de l’Impost de Societats de l’exercici 2012

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Aprovat el model de l’Impost de Societats de l’exercici 2012

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El dia 1 de juliol entra en vigor l’ordre HAP/864/2013, de 14 de maig, amb què el Ministeri d’Hisenda va aprovar els models de declaració de l’Impost de Societats per a totes aquelles entitats amb un període impositiu que comenci l’1 de gener i finalitzi el 31 de desembre.

Amb l’ordre HAP/864/2013, en vigor a partir de l’1 de juliol, el Ministeri d’Hisenda va aprovar els models de declaració l’Impost de Societats referent a l’exercici 2012, per a les entitats que estiguin sotmeses a la presentació de l’Impost i l’exercici de les quals comenci l’1 de gener i finalitzi el 31 de desembre.

Algunes de les modificacions aprovades a la declaració de l’Impost de Societats per als períodes impositius iniciats l’1de gener de 2012 són:

  • Per a entitats de reduïda dimensió, s’amplia el termini de compensació de 15 a 18 anys de les bases imposables negatives, per a períodes iniciats a partir de l’1 de gener de 2012.
  • Es prorroga durant l’exercici 2012 la deducció de les despeses i inversions per introduir els treballadors a la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i la informació.
  • Es regulen els beneficis fiscals aplicables a l’exercici 2012.
  • Deduccions per crear ocupació.

D’altra banda el format de l’Impost de Societats no presenta novetats rellevants, i la presentació del model es podrà confeccionar o bé via telemàtica o bé descarregant-se el document amb la funció d’impressió, a través del programa de confecció de la seu electrònica de l’Agència tributària.

El termini de presentació del model per a totes aquelles entitats l’any fiscal de les quals vagi de l’1 de gener al 31 de desembre serà el dia 20 de juliol si l’entitat vol domiciliar el pagament. Si la presentació es fa de forma telemàtica o bé surt negativa es podrà presentar fins el 25 de juliol.

Afegeix un comentari nou