Aprovat el nou Pla General Comptable per a entitats no lucratives

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Aprovat el nou Pla General Comptable per a entitats no lucratives

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El passat 9 d’abril l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va aprovar el Pla Comptable per a entitats no lucratives d’àmbit estatal i d’Utilitat Pública.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), organisme dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda, va aprovar el passat 9 d’abril el Pla de Comptes per a entitats petites i mitjanes. El Pla de Comptes per a entitats s’aplicarà a fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública, que siguin d’àmbit estatal, i no d’àmbit català.

A finals de 2011 i en vigor pels exercicis començats a partir de l’1 de gener de 2012, es va publicar el Reial Decret 1491/2011de 24 d’octubre, pel qual s’aprovaven les normes d’adaptació del PGC a les entitats sense fins lucratius.

Aquestes normes només incorporaven aquells aspectes específics que afectaven les entitats no lucratives, però en tots aquells aspectes comuns amb les empreses calia continuar aplicant el Pla General de Comptabilitat per a empreses.

A partir d’ara, podran aplicar el Pla de Comptes de petites i mitjanes entitats sense afany de lucre aquelles entitats que, amb qualsevol forma jurídica, durant dos exercicis consecutius compleixin dues de les següents condicions:

  • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2.800.000 euros.
  • Que l’import net del seu volum anual d’ingressos no superi els 5.700.000 euros.
  • Que el nombre de treballadors durant l’exercici no sigui superior a 50.

D’altra banda, el passat 10 d’abril el Ministeri d’Economia va publicar l’aprovació del Pla de Comptes per a entitats no lucratives de mida gran.

Afegeix un comentari nou