Calendari del contribuent 2013

Autor/a: 
Montserrat Garcia
 Font:
Font:

Calendari del contribuent 2013

Autor/a: 
Montserrat Garcia

Resum: 

Com cada any l’Agència Tributària posa a l’abast dels contribuents el calendari de les obligacions tributàries amb Hisenda, enguany per a l’exercici 2013.

L’Agència Tributària posa a disposició dels obligats tributaris un calendari que ofereix tota la informació sobre les dates, els venciments i les modalitats de presentació de les principals obligacions tributaries que s’hauran de presentar al llarg de l’exercici 2013.

Les principals novetats que presenta el calendari respecte l’any anterior són:

  • S’avança al mes de febrer el venciment de presentació dels models 184 (declaració informativa anual d’entitats en règim d'atribució de rendes) i 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones).
  • La presentació del model 202 (pagament fraccionat de l’Impost Societats) s’haurà de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
  • Algunes declaracions informatives es podran presentar mitjançant el servei d’impressió desenvolupat per l’AEAT o mitjançant l’enviament d’un SMS.

D’altra banda, cal recordar que les entitats i societats en general estan obligades a presentar les autoliquidacions trimestralment.

A més, l’Agència Tributària ofereix un ventall de possibilitats per a la presentació de cada model malgrat que alguns dels models, sota determinades circumstàncies, només permeten una única forma de presentació.

En l’àmbit no lucratiu, les declaracions més utilitzades que disposen de programa d’ajuda són els models 180, 182, 190, 200 (al mes de juliol), 296, 340, 347, 349, 390. Els models trimestrals que disposen de formulari són els models 111, 202 i 303.

Cal recordar que quan es domicilia el pagament d'una declaració per la via telemàtica, s'haurà de presentar cinc dies abans del termini convencional.

Finalment, s’haurà de parar atenció a les dates d’algunes presentacions de declaracions ja que algun dels terminis de venciment pot coincidir amb una data festiva del calendari de festes locals o autonòmiques. A més, també pot donar-se el cas que algún projecte normatiu que a la data de publicació del calendari estigui encara en curs, pugui causar modificacions durant l’exercici en les dates incloses al calendari.

Afegeix un comentari nou