Calendari fiscal del 3r trimestre de 2016 per a les entitats no lucratives

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos
 Font:
Font:

Calendari fiscal del 3r trimestre de 2016 per a les entitats no lucratives

Autor/a: 
Alejandra Cariñanos
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

El 3r trimestre acaba de concloure i el termini per poder lliurar les declaracions tributàries de les entitats no lucratives amb obligació de presentar-les finalitza el proper 20 d'octubre.

Com cada trimestre, les entitats no lucratives han de complir amb les obligacions formals que estableix la llei, entre les quals es troba la presentació de determinades declaracions-liquidacions a l’Agència Tributària.

Les entitats que vulguin optar per la domiciliació del pagament de les respectives declaracions podran realitzar-ho fins al pròxim 15 d’octubre. No obstant això, el càrrec del pagament al compte bancari es durà a terme el dia 20 d’octubre.

Per una altra banda, les organitzacions que no vulguin domiciliar el pagament tindran també fins al 20 d’octubre per poder fer les presentacions, les liquidacions negatives o les declaracions de caràcter informatiu.

A continuació, es destaquen els principals models trimestrals a presentar durant aquest mes d'octubre:

IRPF:

  • Model 111: retencions de l’IRPF de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. És a dir, ingressos de retencions de l’IRPF realitzades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a persones col·laboradores, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • Model 115: retencions i ingressos a compte procedents de l’arrendament d’immobles urbans.
  • Model 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • Model 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

  • Model 303: declaració d’autoliquidació d’IVA. Es tracta de l’impost sobre el valor afegit.
  • Model 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Impost de societats:

  • Model 202: segon pagament a compte de 2016 (2P-2016) de l’Impost de Societats. Pagament fraccionat. És obligatòria la seva presentació en cas que hagi resultat positiva la quota de l’exercici (resultat a pagar/ingressar) de l’Impost de Societats 2015 presentat. La presentació del model 202 es realitzarà de manera exclusiva per via telemàtica.

Per últim, assenyalar que hi ha hagut una modificació dels pagaments fraccionats de l’Impost de Societats (IS), la qual està recollida al Reial-Decret Llei 2/2016, de 30 de setembre. Es torna a introduir el pagament mínim en els pagaments fraccionats de l’IS.

La mesura afectarà les entitats amb un volum de facturació o xifra de negocis igual o superior a 10 milions d’euros. Aquest pagament mínim serà del 23% del resultat de pèrdues i guanys o compte d’explotació (resultat comptable), menys els pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat en el període impositiu. Les entitats parcialment exemptes hauran de tenir en compte només les rendes no exemptes.

Afegeix un comentari nou