Calendari fiscal del quart trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Calendari fiscal del quart trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Durant el mes de gener ja es poden presentar les declaracions del quart trimestre i els resums anuals dels diferents models de l’exercici 2014.

Al gener comença el període per presentar les declaracions del quart trimestre i dels resums anuals de l’exercici 2014 dels següents models:

Model 111

Declaració d’ingrés de retencions i ingressos a compte de l’IRPF per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, treballadors laborals, col·laboradors, i les retencions aplicades a premis i beques. El termini de presentació és el 20 de gener, o bé fins al 15 de gener si es domicilia

Model 190

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis. El termini de presentació finalitza el 2 de febrer.

Model 115

Declaració d’ingressos i retencions a compte per les rendes d’arrendaments d’immobles, és a dir, totes les entitats que paguin un lloguer. Data límit de presentació el 20 de gener o fins al 15 de gener en el cas de que es domiciliï.

Model 180

Declaració informativa anual de Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d'immobles urbans. El termini de presentació finalitza el 2 de febrer.

Model 182

Declaració informativa de donatius i aportacions rebudes. El termini de presentació finalitza el 2 de febrer.

Model 216

Retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades no residents. El termini de presentació finalitza el 20 de gener o fins al 15 de gener si es domicilia.

Model 296

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte per a no residents. El termini de presentació finalitza el 2 de febrer.

Model 303

Declaració del quart trimestre de l'exercici 2014 de l’IVA. El termini de presentació finalitza el 30 de gener, o bé fins al 25 de gener si es domicilia.

Model 390

Resum anual de l’IVA. El termini de presentació finalitza el 30 de gener.

Model 349

Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. El termini de presentació finalitza el 30 de gener.

Afegeix un comentari nou