Calendari fiscal del tercer trimestre

Autor/a: 
Montse Garcia
 Font:
Font:

Calendari fiscal del tercer trimestre

Autor/a: 
Montse Garcia

Resum: 

Per a totes aquelles entitats no lucratives que estiguin obligades a presentar declaracions tributàries a l’Agència Tributària, el període per aquest tercer trimestre, finalitza el proper 20 d’octubre.

El termini de presentació de les diferents declaracions tributàries del tercer trimestre, per a totes les entitats no lucratives obligades a presentar els seus impostos a l’Agència Tributària s’acabarà el pròxim 20 d’octubre.

Totes aquelles entitats que vulguin domiciliar el pagament de les seves declaracions, hauran de tenir en compte que el període de domiciliació finalitza el proper 15 d’octubre, mentre que el càrrec del pagament es realitzarà el 20 d'octubre.

Els principals models trimestrals a presentar durant aquest mes d'octubre són:

IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Impost de societats:

  • 202: Segon pagament a compte de 2015 (2P-2015) de l’Impost de Societats. Només es presentarà en el cas que l’entitat hagi presentat Impost de Societats, que hagi sortit positiu i realitzi pagaments a compte. La presentació del model 202 es realitzarà exclusivament per via telemàtica.

Afegeix un comentari nou