Calendari fiscal del tercer trimestre del 2019

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
El 21 d’octubre acaba el termini de lliurament de les declaracions tributàries trimestrals de les entitats no lucratives. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El 21 d’octubre acaba el termini de lliurament de les declaracions tributàries trimestrals de les entitats no lucratives. Font: Unsplash.
Les entitats que optin per domiciliar el pagament, podran fer-ho fins el 16 d’octubre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les entitats que optin per domiciliar el pagament, podran fer-ho fins el 16 d’octubre. Font: Unsplash.

Calendari fiscal del tercer trimestre del 2019

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Alguns dels models que les entitats no lucratives han de presentar aquest octubre són els 111, 115, 202, 123, 216, 303 i 349.

Com a cada final de trimestre, cal complir amb les obligacions formals establertes per la llei que, entre d’altres aspectes, exigeix la presentació de determinades liquidacions a l’Agència Tributària.

El 21 d’octubre acaba el termini de lliurament de les declaracions tributàries trimestrals de les entitats no lucratives corresponents al període de juliol a setembre de 2019. Tot i que la data límit sempre és el 20 d’octubre, aquest any canvia perquè cau en diumenge.

Les entitats que optin per domiciliar el pagament ho podran fer fins el 16 d’octubre. El càrrec al compte bancari es durà a terme el 21 d’octubre. En aquest cas, la presentació del model s’haurà de fer de forma telemàtica.

Es podran presentar fins al 21 d’octubre les declaracions de les entitats que no vulguin domiciliar el pagament, les que tinguin liquidacions negatives i les de caràcter informatiu, com el model 349.

Aquests són els models trimestrals més habituals a presentar durant el mes d’octubre:

Model 111: Retencions de l’IRPF de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. És a dir, ingressos de retencions de l’IRPF realitzades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a persones col·laboradores, conferenciants i professionals autònoms o premis.

Model 115: Retencions i ingressos a compte procedents de l’arrendament d’immobles urbans.

Model 123: Retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.

Model 216: Retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades no residents a l’Estat espanyol a efectes fiscals.

Model 303: Declaració d’autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Model 349: Declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

A més, a l’octubre, algunes entitats han de fer també el model 202, el segon pagament a compte (període 2P-2019 de l’Impost de Societats de 2019). És obligatòria la seva presentació en cas que hagi resultat positiu en la quota de l’exercici menys les retencions a l’Impost de Societats de 2018 (casella 599 del model 200 corresponent a aquell exercici).

La presentació dels models 123, 216, 349 i 202 es realitzarà exclusivament per via telemàtica.

Afegeix un comentari nou