Com es gestiona l’Impost sobre Activitats Econòmiques?

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Com es gestiona l’Impost sobre Activitats Econòmiques?

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

L'Impost sobre activitats econòmiques és un impost que grava el fet de fer una activitat econòmica. Però té la particularitat de què, a la majoria dels casos, no suposa una despesa per l'entitat.

L'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) afecta a totes les entitats que efectuïn lliurament de béns o prestació de serveis, encara que aquest siguin prestats en compliment de l'objectiu social de l'entitat.

Les entitats hauran de presentar una declaració censal, model 036, per gestionar la seva alta en l’IAE. Caldrà indicar si l'activitat es desenvolupa dins o fora d'un local determinat, i la localitat a on aquesta s'exerceix principalment.

L'IAE s'estructura en una sèrie de claus o epígrafs que ordenen els diferents tipus d'activitat, segons la clasificació aprovada a l'RDL 1175/1990. La primera separació es troba en la classificació dels epígrafs en funció de si es tracta d'activitats empresarials, activitats professionals o d'activitats artístiques.

D’altra banda, les dues darreres són exclusives per persones físiques, i per aquesta raó, les entitats sempre hauran de cercar l'epígraf adequat a la seva activitat a la secció primera, corresponent a activitats empresarials.

Per a més informació consulteu aqui.

Afegeix un comentari nou