Com queden els terminis de presentació dels comptes anuals?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Els terminis per aprovar i presentar els comptes anuals de les entitats no lucratives es van paralitzar des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Els terminis per aprovar i presentar els comptes anuals de les entitats no lucratives es van paralitzar des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Font: Unsplash.
El control del registre horari a la feina és obligatori des del 12 de maig. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Els terminis s’han de calcular tenint en compte que es van reprendre el 21 de juny. Font: Unsplash.

Com queden els terminis de presentació dels comptes anuals?

Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’estat d’alarma va paralitzar els processos administratius i va canviar diverses dates límit d’interès per a les entitats no lucratives. Aquí es mostra el calendari excepcional d’aquest any.

Els terminis per aprovar i presentar els comptes anuals de les entitats no lucratives es van paralitzar des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. És a dir, des del 14 de març, els terminis es van congelar. El temps va tornar a córrer als tres mesos després de la finalització de l’estat d’alarma. Per tant, les dates límit s’han de calcular tenint en compte que es van reprendre el 21 de juny.

Fundacions d'àmbit català

Per exemple, si inicialment les fundacions d’àmbit català tenien sis mesos des del tancament del seu exercici per formular comptes, representa que el 14 de març encara els restaven 3 mesos i 16 dies. Cal afegir els 3 mesos de paralització (que porta al 21 de setembre) i sumar-li els 3 mesos i 16 dies que faltaven per acabar el termini.

En conclusió: les fundacions catalanes hauran d’aprovar els comptes anuals, com a molt tard, el 7 de gener del 2021. Un cop formulats i aprovats, caldrà presentar-los en els següents 30 dies hàbils des de l’aprovació. És a dir, hi ha temps fins al 6 de febrer de l’any vinent.

Fundacions d'àmbit estatal

Què passa amb les fundacions d’àmbit estatal? La formulació i aprovació dels comptes es pot fer fins al 31 d’octubre d’aquest any i la presentació ha de tenir lloc 10 dies hàbils després com a màxim. Per tant, cal presentar-los el 13 de novembre d’aquest any com a molt tard.

Associacions declarades d'utilitat pública

Pel que fa a les associacions declarades d’utilitat pública (DUP), cal tenir present que les dates varien en funció de si són entitats d’àmbit estatal o autonòmica. En el cas de les estatals, la formulació, aprovació i presentació es pot fer fins al 21 d’octubre, ja que la norma estableix que el termini acaba als 3 mesos de la finalització de l’estat d’alarma.

En el cas de les associacions declarades d’utilitat pública d’àmbit català, la formulació, aprovació i presentació dels comptes s’ha de fer abans del 7 de gener (6 mesos després de la finalització de l’exercici).

Afegeix un comentari nou