Com s’han de declarar les donacions a entitats no lucratives?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Tant entitats que reben donacions com persones i associacions que en fan, gaudeixen d'incentius fiscals Font: Pixabay
Tant entitats que reben donacions com persones i associacions que en fan, gaudeixen d'incentius fiscals Font: Pixabay
El model 182 és la declaració utilitzada per justificar la desgravació de donacions Font: Pixabay
El model 182 és la declaració utilitzada per justificar la desgravació de donacions Font: Pixabay

Com s’han de declarar les donacions a entitats no lucratives?

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Aquest és un llistat d’aspectes clau per saber més sobre quins impostos i quins tipus de deduccions s’apliquen a les aportacions econòmiques a entitats sense ànim de lucre.

Beneficis fiscals per les donacions a associacions i fundacions

Aquest recurs aprofundeix sobre els incentius fiscals de realitzar donatius i col·laborar amb entitats sense ànim de lucre. Per a persones físiques, es desgrava un 75% de l’IRPF si s’ha fet una aportació de fins a 150 euros a una entitat declarada d’utilitat pública o a una fundació. Si la donació supera aquesta xifra, la deducció és del 30% o, en cas que les donacions hagin augmentat en els últims dos anys, del 35%.

Particularitats a Catalunya

Les persones residents a Catalunya poden desgravar les aportacions a entitats no lucratives encara que aquestes no siguin declarades d’utilitat pública ni fundacions. La deducció s’aplica si les aportacions s’han destinat a fundacions i associacions que figuren en el cens d’entitats vinculades a la protecció del medi ambient, a les entitats de foment de la llengua catalana i les que promouen la recerca científica i investigació.

Per a la presentació, cal enviar un Excel a l’Agència Tributària de Catalunya de l’1 al 20 de gener que reflecteixi la quantitat i destí de les donacions.

Quan el donant és una persona jurídica

Quan qui fa la donació és una persona jurídica acollida a la Llei 49/2002 i es fa l’aportació a una fundació o associació declarada d’utilitat pública, els donatius seran desgravables en la declaració de l’Impost de Societats de l’entitat o empresa que ha fet l’aportació. La deducció és del 35% i puja al 40% si la quantitat donada que es declara ha augmentat en els dos últims anys.

Certificat de les donacions deduïbles

Quan una entitat acollida a la Llei 49/2002 rep una donació, ha d’expedir un certificat perquè el donatiu sigui desgravable. L’entitat beneficiària haurà de remetre a l’Agència Tributària la informació sobre els certificats expedits, mitjançant el model 182.

Augments en les deduccions a entitats i persones des del 2017

L’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 ha suposat canvis fiscals que afecten tant persones com entitats que facin donacions. La deducció mitjana per a les persones jurídiques que fan donacions a activitats prioritàries de mecenatge ha augmentat un 5%, així que passa del 35 al 40%. Podeu saber més sobre els canvis fiscals d’aquest any a través d’aquest article.

Model 182, la declaració de donatius i aportacions rebudes

Les entitats que rebin donatius han de declarar-los a través del model 182, una de les declaracions que s’expliquen amb més detall en aquesta notícia de Xarxanet.

Afegeix un comentari nou