Comença el període de liquidacions fiscals del primer trimestre

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez

Comença el període de liquidacions fiscals del primer trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Des de l'1 d’abril ja es pot presentar les declaracions fiscals del primer trimestre, a l’Agència Tributària.

Ja ha finalitzat el primer trimestre, i per tant totes aquelles entitats que estiguin obligades a presentar els models tributaris, tenen fins al 20 d’abril per fer les seves declaracions.

Si el resultat de les liquidacions surt a ingressar i es vol domiciliar el pagament, el termini màxim per presentar la liquidació finalitza el 15 d’abril, però el càrrec de la domiciliació el realitzarà l’Agència Tributària el 20 d’abril.

Les entitats que les seves declaracions tributàries tinguin un resultat negatiu o no vulguin domiciliar el pagament, tindran fins al 20 d’abril per presentar les declaracions.

Liquidacions trimestrals d’IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.​
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Liquidacions trimestrals d’IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

Impost de societats:

  • 202: declaració que caldrà que presentin aquest impost, només aquelles entitats que el resultat de l’Impost de Societats els hi hagi sortit un resultat positiu a la seva quota, llevat d'algunes excepcions.

Afegeix un comentari nou