Declaracions fiscals del 2n trimestre de 2016

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez

Declaracions fiscals del 2n trimestre de 2016

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Comença el període de liquidació de les declaracions tributàries per a aquelles entitats que estiguin obligades a presentar els seus impostos.

Les entitats obligades a declarar els impostos trimestrals a l’Agència Tributària tenen fins al 20 de juliol per presentar-los. En el cas que surti a pagar, les organitzacions hauran de tenir en compte que el termini per domiciliar-los finalitza el 15 de juliol, encara que el càrrec del pagament el realitzaran el 20 de juliol.

Impostos trimestrals que s’han de declarar durant el mes de juliol:

IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Afegeix un comentari nou