El CIF i les entitats no lucratives

Autor/a: 
Suport Associatiu
El CIF és el Codi d’Identificació Fiscal que les entitats han de demanar a Hisenda per funcionar legalment.  Font: Font: Unsplash.
El CIF és el Codi d’Identificació Fiscal que les entitats han de demanar a Hisenda per funcionar legalment. Font: Unsplash.

El CIF i les entitats no lucratives

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

El CIF és el Codi d’Identificació Fiscal que les entitats han de demanar a Hisenda per funcionar legalment.

Les persones jurídiques han de demanar un CIF per realitzar operacions fiscals com ara adquisicions o prestacions de béns i serveis, o per obrir un compte bancari, entre d’altres. Per tant, les entitats han de demanar el Codi d’Identificació Fiscal a Hisenda mitjançant el model 036.

Els tipus de CIF que hi ha són:

  • El CIF provisional, que es demana quan es presenta la documentació de constitució de l’entitat al Registre d’Associacions i Fundacions i està pendent de qualificació.
  • El CIF definitiu, que es demana quan es rep la resolució del Registre d’Associacions i Fundacions, conforme l’entitat està degudament constituïda i inscrita. El número de CIF definitiu ha de coincidir amb el CIF provisional.

El CIF de les persones jurídiques és un número precedit per una lletra. En el cas de les entitats no lucratives, el número de CIF anirà precedit per la lletra G.

A més, el CIF identificarà l’entitat en les obligacions fiscals com l’Impost de Societats, l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i la presentació d’altres models que l’organització estigui obligada a presentar.

Comentaris

Bon dia,

Necessitaríem saber que he de fer per aconseguir el CIF definitiu d'una associació no lucrativa (APEPA Bon Pastor) una vegada que ja tenim el CIF provissional.

Moltes gràcies.

Hola,

Cal fer i presentar a hisenda un model 036 (Declaració censal) marcant, a la primera pàgina, la opció: obtenir NIF definitiu disposant de NIF provisional (casella 120).

Salutacions

Afegeix un comentari nou