Es modifica el període de pagament voluntari de l’IAE

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Es modifica el període de pagament voluntari de l’IAE

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Per a aquelles entitats que no estan exemptes de pagar l’Impost d’Activitats Econòmiques, s’ha modificat el període voluntari de pagament.

Les entitats no exemptes de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques que, pel seu àmbit d’activitat, hagin de pagar quotes nacionals o provincials, realitzaran el pagament a través de les entitats de crèdit col·laboradores.

Les entitats rebran en el seu domicili la documentació per realitzar el pagament de l’IAE. En el cas de no rebre aquest document o s’extraviï, es realitzarà l’ingrés amb un duplicat que es recollirà a la Delegació o Administració de l’AEAT que pertoqui.

Si la quota és nacional, es recollirà a l’Administració corresponent a la província del domicili fiscal del contribuent. En el cas que la quota sigui provincial, es recollirà a l’Administració corresponent a la província on es realitzi l’activitat.

A més, el període de pagament s’ha modificat respecte a l’exercici 2010, fixant-se el nou termini entre el 15 de setembre i el 21 de novembre de 2011, ambdós inclosos.

Llegir més.

Afegeix un comentari nou