Finalitza el termini de presentació de l’IRPF

 Font:
Font:

Finalitza el termini de presentació de l’IRPF

Resum: 

El proper dia 20 de gener, finalitza el termini de presentació de l’IRPF, corresponent a la liquidació del 4rt. Trimestre del 2009.

Amb el nou any, arriba la presentació de liquidacions tributaries de l’IRPF de l’últim trimestre de l’any passat. El termini de presentació es el día 20. Les entitats que vulguin domiciliar el pagament, hauran de presentar l’impost cinc dies abans del termini de presentació, es a dir, fins el dia 15 de gener.

Els models més habituals corresponents a retencions de I.R.P.F. són:

-Model 110 - Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis. Declaració - document d'ingrés.
-Model 115 - Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d'immobles urbans.
-Model 123 – I.R.P.F. Impost sobre Societats. I.R.N.R. (establiments permanents). Retenció i ingrés a compte. Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.
-Model 216 - Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou