Ja heu fet la rendició anual de comptes?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
El termini de presentació dels comptes acaba el 30 de juny. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El termini de presentació dels comptes acaba el 30 de juny. Font: Unsplash.
Les associacions d'utilitat pública i les fundacions estan obligades a rendir comptes davant l'administració. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les associacions d'utilitat pública i les fundacions estan obligades a rendir comptes davant l'administració. Font: Unsplash.

Ja heu fet la rendició anual de comptes?

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Les associacions d’utilitat pública poden presentar el model abans del 30 de juny. El termini per a les fundacions depèn del moment en què els patronats aprovin els comptes.

Totes les fundacions, les associacions declarades d’utilitat pública (DUP) i les associacions que reben de forma periòdica finançament públic estan obligades a rendir comptes davant de l’administració pública.

El termini màxim per rendir comptes per a les associacions d’utilitat pública acaba aquest 30 de juny. És a dir, es poden presentar els comptes dins dels sis mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic.

Les associacions DUP d’àmbit estatal han de rendir comptes al Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Les d’àmbit català ho han de fer a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat.

El compliment del termini és imprescindible per mantenir la condició d’associació declarada d’utilitat pública, tal com expliquem en més detall en aquest recurs.

Pel que fa a les fundacions, el termini depèn del moment en què s’aprovin els comptes anuals de cada patronat. La presentació dels comptes de les fundacions estatals s’ha de fer dins dels 10 dies hàbils a partir de la seva aprovació. En el cas de les fundacions catalanes, el termini és de 30 dies des de l'aprovació.

Les fundacions d’àmbit estatal rendeixen comptes al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Les d’àmbit català ho fan al Protecorat de la Generalitat de Catalunya.

Per saber quins documents s’han de presentar i els passos a seguir per fer el tràmit, consulteu aquest recurs divulgatiu titulat ‘La rendició de comptes en les entitats no lucratives’.

Afegeix un comentari nou