Les dates clau del calendari fiscal de l'últim trimestre de l'any

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Les entitats que optin per domiciliar el pagament ho podran fer fins al 15 d’octubre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les entitats que optin per domiciliar el pagament ho podran fer fins al 15 d’octubre. Font: Unsplash.
El càrrec al compte bancari es durà a terme el 20 d’octubre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El càrrec al compte bancari es durà a terme el 20 d’octubre. Font: Unsplash.

Les dates clau del calendari fiscal de l'últim trimestre de l'any

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

El termini de presentació d'aquest any va de l'1 al 20 d'octubre i fa referència a les dades corresponents del juliol al setembre de 2020.

Enguany, el termini de presentació de les declaracions fiscals trimestrals del juliol al setembre del 2020 va de l’1 al 20 d’octubre.

Les entitats que optin per domiciliar el pagament ho podran fer fins al 15 d’octubre. El càrrec al compte bancari es durà a terme el 20 d’octubre. En aquest cas, la presentació del model s’haurà de fer de forma telemàtica.

Per tant, es podran presentar fins al 20 d’octubre les declaracions de les entitats que no vulguin domiciliar el pagament, les que tinguin liquidacions negatives i les de caràcter informatiu, com el model 349.

Models trimestrals més habituals

Aquests són els models trimestrals més habituals a presentar durant el mes d’octubre:

Model 111: Retencions de l’IRPF de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. És a dir, ingressos de retencions de l’IRPF realitzades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a persones col·laboradores, conferenciants i professionals autònoms o autònomes o premis.

Model 115: Retencions i ingressos a compte procedents de l’arrendament d’immobles urbans.

Model 123: Retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.

Model 216: Retencions sobre pagament d’imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades no residents a l’Estat espanyol a efectes fiscals.

Model 303: Declaració d’autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Model 349: Declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis. Sempre que siguin efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA i que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Model 202: A més, a l’octubre, algunes entitats han de fer també el model 202, el segon pagament a compte (període 2P-2020 de l’Impost de Societats de 2020). Cal presentar-lo si s’han obtingut resultats fiscals negatius (abans de retencions i pagaments a compte) en l’última quota de l’Impost de Societats. És a dir, la que es va presentar al juliol, corresponent a l’exercici 2019.

La presentació dels models 123, 216, 349 i 202 es realitzarà exclusivament per via telemàtica.

Novetats en l’Impost de Societats

Pel que fa al model 200, cal recordar que les entitats que van presentar-lo el passat juliol sense tenir aprovats els comptes anuals, han de presentar el model per segon cop. La declaració addicional és necessària per aquelles entitats que van aprovar el tancament definitiu dels comptes anuals després que acabés el termini per presentar el model.

La segona declaració del model 200 es pot presentar fins al 30 de novembre. Es pot presentar en el cas que les dades del tancament definitives siguin diferents de les de la declaració inicial. Tot i així, també es pot presentar si el resultat fiscal continua sent el mateix.

D’altra banda, en el cas que encara no hagin tancat els comptes del tot, si no han presentat la segona declaració i a la primera sortia la casella 599 positiva, han de fer igualment el pagament a compte del model 202.

Afegeix un comentari nou