Les entitats més petites no han de presentar l’impost de societats

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats més petites no han de presentar l’impost de societats

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Tal i com s’havia anunciat, el govern va publicar el dissabte 28 de febrer la modificació de la Llei de l'Impost de Societats que permet que, en determinades condicions, les entitats amb menys de 50.000€ d'ingressos quedin exemptes de l’impost.

En el Consell de ministres del passat divendres 27 de febrer, el Govern va decidir finalment aprovar una modificació parcial de la Llei 27 de l’Impost de Societats, que obligava totes les entitats, sense cap excepció, a presentar l’Impost de Societats.

Aquesta modificació parcial s’ha inclòs en l’article 7 del Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Amb aquesta nova normativa, el govern recupera els 3 supòsits d’exempció de l’Impost de Societats anteriors a la reforma fiscal però en rebaixa els límits de manera que ara queden exemptes de presentar l’impost únicament les entitats amb ingressos de menys de 50.000€ sempre i quan:

  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Així ho havia anunciat ja el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, el passat dia 10 de febrer al Senat i, posteriorment, en una reunió amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Íñigo de la Serna el passat dia 26 de febrer.

En la seva exposició de motius, la nova Llei indica que s’estableixen aquests límits per tal d’alleugerir el compliment d’obligacions formals a les entitats parcialment exemptes.

Mitjançant l'article 7 d'aquest Reial decret llei s'estableix l'exclusió de l'obligació de presentar declaració en l'Impost sobre Societats a aquelles entitats, els ingressos totals del període impositiu de les quals no superin 50.000 euros anuals, sempre que l'import total dels ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi 2.000 euros anuals i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció, sempre que no estiguin subjectes a la Llei 49/2002 , de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, ni es tracti de partits polítics.
Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social (BOE nº51, de 28 de febrer de 2015)

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va presentar la modificació com una mesura de “recolzament a ONG i entitats sense afany de lucre”, "que tenen molt poca activitat econòmica” i que compten “amb recursos personals i materials limitats per fer complir les exigències formals tributàries”.

Per a més informació:

Víctor García: “El que caldria és recuperar la situació anterior a la reforma fiscal”

Comentaris

impost de societats

Si us plau expliqueu bé les coses!

Les entitats es pensen que NO HAN DE PRESENTAR l'IMPOST perqué es queden amb el titular electoralista!

Totes les entitats realitzen alguna activitat econòmica i contracten cosetes. Entitats de gent gran, culturals, Esplais, entitats veïnals realitzen activitats econòmiques(Balls,Vendes de roses, Liibres,Viatges,Festes,Teatres, Barres de bar, Concerts...).

Aquestes activitats porten retenció només que facin 4 o 5 viatges a l'any i un ball setmanal ja passen els 50.000€ o sigui que estem al mateix lloc!

Benvolgut,

A l'entradeta i al cost de la notícia s'especifica clarament que no ho hauran de presentar sota determinades condicions. Al titular és impossible explicar-ho tot, com comprendràs.

Si que hi ha entitats que exclusivament tenen com a ingressos les subvencions, donacions i quotes de socis, i també entitats absolutament inactives. Són aquestes les que, si no arriben a ingressar més de 50.000 euros anuals, finalment no hauran de presentar la declaració.

Les que fan totes aquestes activitats econòmiques ja estaven obligades amb la normativa anterior i, per tant, per a elles no suposa cap canvi.

Recordem que les activitats econòmiques normalment no porten retenció, habitualment en porten interessos, ingressos procedents de lloguer, drets d'autor, i poca cosa més. Per tant, totes aquestes activitats econòmiques que esmentes (venda de roses, balls, llibres, viatges, festes, teatres, barres de bar, etc.) per si mateixes ja obliguen a presentar declaració, perquè són rendes no exemptes i no estan subjectes a retenció.

Fins i tot, alguna d'elles, estaria també subjecta a IVA, i hauria de tributar per aquest altres impost.

Espero haver-ho pogut aclarir.

Salutacions

Vaig trocar a Hisenda i em van dir que si es fa alguna activitat economica (per exemple cobrar una isncripcio per una excursio) ja t'obliga a fer el Impost de Societats, sigui quin sigui el import total reunit i hagi o no guanys. Automaticament es crea la obligació.

Així no em guanyat res. Estem igual.

Benvolgut,

efectivament, el que t'han explicat a hisenda és exactament el que s'indica a la notícia. Si hi ha activitat econòmica i aquesta no porta retenció, s'ha de declarar.

Però com comento a la resposta anterior, ja s'havia de declarar amb la normativa anterior, això no és cosa de la reforma.

S'ha guanyat en el sentit que tal i com estava aprovada la reforma, totes les entitats sense excepció havien de presentar el model. Ara, en canvi, aquelles que no arribin a l'import límit dels 50.000, que no tinguin ingressos no exempts (tots els que no siguin donatius, subvencions i quotes d'afiliats que no donin drets a serveis) i que, si tenen ingressos no exempts (per exemple, els interessos bancaris) que estiguin sotmesos a retenció i que aquests no passin de 2.000 euros, no hauran de declarar.

Tampoc ho hauran de fer les entitats inactives.

Aquests dos casos, en la nostra opinió, afectaran a moltes entitats. Per tant, si que s'ha obtingut una millora, tot i que probablement, aquesta continua essent insuficient.

Salutacions

Perdoneu que sóc una mica "totxo" i em costa de seguir: he llegit en una resposta anterior:

"Si que hi ha entitats que exclusivament tenen com a ingressos les subvencions, donacions i quotes de socis, i també entitats absolutament inactives. Són aquestes les que, si no arriben a ingressar més de 50.000 euros anuals, finalment no hauran de presentar la declaració."

i encara no em queda clar. Quan dius "són aquestes..." quines? les últimes (les inactives) o totes?

O sigui: si a la nostra petita entitat:

- el que fem en una activitat ho posem en un pot, i una persona ens ho dóna com a donació... ho apuntem com a donació i no cal fer cap declaració a hisenda ni a ningú? (societats, irpf, iva...) si no supera els 50000 €? (potser "el marró" el té la persona que agafa el pot de la festa i ho dóna com a donatiu, aquesta és la que hauria de justificar l'ingrés???)

- si hi ha subvencions de la Gtat no cal fer cap declaració a hisenda ni a ningú? (societats, irpf, iva...) si no supera els 50000 €?

- si hi ha quotes de socis/sòcies no cal fer cap declaració a hisenda ni a ningú? (societats, irpf, iva...) si no supera els 50000 €?

Disculpes per reiterar-me però ja hem passat 3 reunions discutint d'això entre gent que ningú té ni idea i només fem que perdre el temps... sembla que ens ho facin fer per això!!!

moltes gràcies!!!

Carme

Hola, Carme

Afecta als dos tipus d'entitats:

- inactives

- que no superin 50.000 € d'ingressos, no facturin res sense retenció, i si facturen o obtenen altres ingressos amb retenció, que no superin els 2.000 euros.

Els donatius són donatius només en el cas que el que vol entrar en el ball ho pugui fer independentment de si fa una aportació o no, és a dir, mentre no es tracti d'una entrada encoberta. El que feu del pot ho trobo una mica irregular, però mentre no us facin una inspecció, aneu fent com fins ara, però sabent que hi ha un risc, perquè en la meva opinió, un inspector no ho acceptaria com a correcte.

En tot cas, recordeu que està prohibit per pagaments en efectiu superiors a 2.500 euros, i que per qualsevol donació que superi els 100 euros obligatòriament cal identificar al donant, amb el seu DNI. Vigileu aquests temes per no posar en un problema al "donant".

Del tema de les declaracions, si no obteniu oficialment ingressos no exempts sense retenció, no heu de presentar societats mentre no arribeu a 50.000 € totals d'ingressos.

De l'IVA, tampoc. Si no factureu, no feu declaracions d'IVA.

I de l'IRPF, dependrà de si li pagueu a persones físiques per la seva feina (per exemple, als músics). En cas afirmatiu haurieu de fer-los retenció i presentar les declaracions per aquest impost.

Finalment, recordeu també que si feu compres a un mateix proveïdor o cobreu subvencions d'una mateixa administració que durant l'any hagueu superat els 3.005,06 euros, haureu de presentar una declaració informativa, el model 347, durant el mes de febrer de l'any següent.

Esperem haver pogut aclarir els vostres dubtes.

En primer lloc donarvos les gracies pel vostre ajut i comentaris que m'estan ajudant molt a nivell fiscal de cara a l'enfocament de la nostra entitat.

Volia comentarte un parell de coses:

- quan et refereixes a que les entitats inactives no faran Impost de societats, et refereixes a entitats sense anim de lucre o a qualsevol entitat o empresa?

-la nostra entitat nomes cobra les quotes als socis sense iva, i compra amb iva material ( un iva que ens l'hem de menjar crec) Nomes un cop a l'any fem una factura amb iva d'un patrocinador que ens va exigir de fer-li factura amb iva, i llavors aquell trimestre vam donarnos d'alta de iva a Hisenda, i vam declararho. La pregunta es si ara cada trimestre em de presentar declaracio de iva encara que no haguem tingut ingresos amb iva? No se si m'explico molt be. M'agradaria que m'expliquessis una mica tot aixo de donarse d'alta o no , o si has de declarar l'exmpcio del iva, o si Hisenda si no presentes res i nomes marques exemp del iva ho dona per suposat....etc

-

Hola:

Jo tinc un dubte. Sóm associació de drac i diables que pràcticament nomès fem el correfoc del poble i el fem gràcies a subvencions.

En el cas de que féssim actuacions fora, féiem una fra. sense iva i aqui pau i allà gloria. El total facturat a final d'any MAI ha superat imports de 2000€.

Preguntes:

1.La fra. sense iva que féiem, està correctament feta? Entenem que són serveis culturals exempts no? (correfocs o actuacions musicals)

2.Per seguir exempts de l'impost de societats, cal que la facturació ara la fem amb retenció, es cert?

3.Si l'entitat que ens contracta ens haurà de retenir un percentatge, de quin percentatge estem parlant? I com recuperarem el percentatge de la retenció a final d'any? o no el recuperarem?

4.Ara per ara nosaltres nomès tenim una targeta amb el NIF, i aqui es limiten les nostres obligacions fiscals. Tenim altres obligacions fiscals amb el volum d'activitat que teníem? relacionades amb l'IAE o IVA o llibres contables?

Finalment, us felicito per aquesta pàgina web que ens ha ajudat a provar de posar ordre al tramit "administratiu" de l'entitat.

Felicitats!

Bona tarda a tothom,

Som una associació de discapacitats, petita, del sector salut i amb molts pocs recursos que també utilitzem l'associació com una manera de mostrar l'apoderament del nostre col·lectiu envers la societat. És per aquest motiu, que des de sempre hem gestionat l'associació nosaltres mateixos, sense cap tipus de tècnic, amb molta feina per a nosaltres, però també amb molta il·lusió. Això us ho expliquem per a què les preguntes que fem més endavant, tinguin el mateix sentit per a vosaltres que per a nosaltres.

En una altra resposta, heu recomanat el pograma Contasol per portar la comptabilitat per partida doble de forma gratuïta. Preguntes:

1a)Sense tenir coneixements de comptabilitat, és possible conseguir aquest programa i tirar endavant la comptabilitat per partida doble? O ens estem complicant la vida?

2a)És necessaria la firma final d'un comptable o un gestor que ho supervisi tot?

3a)Hi han sancions si ho tirem endavant i ens equivoquem, o ens avisarien d'Hisenda per parlar-ho i rectificar?

Moltes gràcies per aquesta tasca que feu envers les petites associacions!!!

Oleguer

Si aconseguim que els únics ingressos que tenim per la nostra activitat cultural ens els paguin com a “premi“ i que els sotmetin a retenció, però fins a un límit de 1.999€/any aleshores no ens genera obligació de presentar l’impost de societats?

Però aquesta retenció ens obliga a altres declaracions?

- - -

Uff! Moltes gràcies per tooota la informació. El resultat acabarà sent que cobrarà el soci fent una factura amb IRPF que afegirà a la declaració de Renda creuant els dits que no suposi saltar de barem i perdre diners. La raó és que els ingressos que tenim serveixen justet per cobrir les despeses que comporta fer l'activitat. Per supossat el temps del soci voluntari és gratuít (1 o 2 dies de demostració artesana en horari de fira)

Hola, sóm una entitat que fa un event a l'estiu durant dues setmanes, en que es cobra una inscripció a cada participant, per poder pagr tot el que suposa montar-la (Material, assegurances, menjar pels participants, etc...) a part en aquest event que muntem fem una petit BAR per poder recollir el que no arribem amb les inscripcions i la subvenció de l'ajuntament i alguna aportació simbòlica del comerç local a canvi de posar el seu nom en l'obsequi que entreguem. Fins ara no teniem factures de un mateix proveidor per damunt dels 3000 euros, aquest any volguen economitzar i reduir costos, els obsequis que donem els confeccionarà la mateixa empresa superant aquest llindar. Ens podeu dir que hauriem de fer i presentar?

gràcies

Afegeix un comentari nou