Les entitats no lucratives i els diferents tipus de declaracions censals

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Les entitats no lucratives i els diferents tipus de declaracions censals

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Segons les diferents situacions que es trobi una entitat no lucrativa, estarà obligada a presentar diferents tipus de declaracions censals.

Hi ha diferents tipus de situació d’obligatorietat de presentació de declaració censal. El fet de presentar una declaració fora de termini, serà causa de sanció econòmica a l’entitat per part de l’Agència Tributària.

Les declaracions censals es realitzen a través del model 036, i les causes de presentació de les declaracions més habituals per les entitats sense afany de lucre són:

  • Declaració d’alta (sol·licitud de NIF): Quan l’entitat ja s’ha constituït, sempre i quan l’entitat no tingui previst lliurar bens o serveis ni fer pagaments subjectes a retenció. Haurà de presentar una declaració comunicant totes les seves dades i sol·licitar el NIF.

El termini de presentació d’aquesta declaració , serà d’un mes a partir de la constitució de l’entitat.

  • Declaració d’alta (sol·licitud del NIF i declaració d’inici de les activitats): Entitat constituïda i amb previsió de lliurar bens o serveis, o fer pagaments subjectes a retenció. A la declaració ha de comunicar totes les seves dades, sol·licitar el NIF, informar del tipus d’activitat i les declaracions tributaris que presentarà.

El termini de presentació és amb anterioritat a l’inici de les activitats.

  • Declaració de baixa: Quan una associació cessa en les seves activitats o es dissol. Haurà de presentar una declaració de baixa en la qual comunicarà la seva baixa del cens.

El termini de presentació d’aquesta declaració és d’un mes després del cessament.

Comentaris

Hola,

Volia fer una consulta sobre les caselles relatives a l'impost de societats al model 036 quan estem donant d'alta l'activitat empresarial de l'associació.

Són les caselles 623,624 i 625 on cal indicar si estem exempts total o parcialment...

Entenc que si per la nostra activitat no facturem més de 100.000€ aleshores estem exempts de l'impost de societats. És així? Caldria marcar doncs, la casella 623?

Gràcies!

Em responc a mi mateixa:

La casella 624 s'ha de marcar quan l'associació ja estigui declarada d'utilitat pública. Mentrestant cal marcar la casella 625.

La 623 només és per l'estat i comunitats autònomes etc...

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-n...

Veure Article 9

Hola,

Les condicions per haver de fer l'impost de societats en el règim d'entitats parcialment exemptes no són només de volum d'ingressos Podríeu estar obligats a presentar el model encara que no arribeu al límit d'ingressos, que actualment està en 75.000 euros. Podeu consultar quins són els requisits per no haver de presentar el model en aquesta notícia.

Dit això, efectivament, en donar-se d'alta en el model censal 036, la casella a marcar és la 625.

Qualsevol aclariment, recordeu que teniu disponible el servei d'assessorament de Xarxanet, en aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou