Material sanitari sense IVA per a les entitats no lucratives

Suport Tercer Sector - Econòmic
La mesura fiscal es va aprovar el 21 d'abril i té vigència fins al 31 de juliol. Font: Unsplash. Font: Unsplash
La mesura fiscal es va aprovar el 21 d'abril i té vigència fins al 31 de juliol. Font: Unsplash.
L'alumnat haurà de mantenir la distància de seguretat i portar mascareta a l'escola. Font: Pixabay
Les empreses venedores de material sanitari no surten perdent. Font: Unsplash.

Material sanitari sense IVA per a les entitats no lucratives

Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Fins al 31 de juliol, les empreses proveïdores no han de carregar l’impost a les compres d’aquest tipus de producte.

Les entitats no lucratives de caràcter social estan exemptes de pagar l’IVA del material sanitari que comprin fins a finals de juliol. És a dir, els proveïdors/es no poden carregar IVA a les compres de determinats productes sanitaris.

La mesura fiscal afecta de ple les associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre, en un moment en què moltes s’han vist obligades a comprar material higiènic per complir amb les mesures de seguretat previstes per evitar el contagi per coronavirus.

Aquesta mesura està contemplada al Reial Decret 15/2020, del 21 d’abril. Al Reial Decret es detalla que només estan exemptes les entitats sense ànim de lucre de caràcter social quan siguin compradores o destinatàries de determinats productes sanitaris. Això no perjudica l’empresa venedora, perquè conserva la possibilitat de deduir les compres en les mateixes condicions que tingui actualment.

Quins productes estan exempts d'IVA?

El llistat de productes sanitaris exempts d’IVA per a entitats no lucratives es troba a la pàgina 55 de l’annex del RD enllaçat. Entre els productes de la llista es troben els següents:

 • Mascaretes (quirúrgiques, FFP2 i FFP3).
 • Guants.
 • Sabó per a mans.
 • Dispensadors de desinfectant per a mans.
 • Ulleres protectores.
 • Bates impermeables.
 • Termòmetres.
 • Dispositius mèdics.
 • Cascs.

Quines entitats se’n poden beneficiar?

Per comprar material sanitari sense IVA, les entitats han de complir amb els requisits de l’article 20.3 de la Llei 37/1992, de l’IVA, per ser considerada de caràcter social:

 • No tenir finalitat lucrativa o dedicar els beneficis eventualment obtinguts al desenvolupament d’activitats exemptes de la mateixa naturalesa.
 • Els càrrecs de presidència, patronat o representant legal hauran de ser gratuïts i no tenir interès en els resultats econòmics de l’explotació per ells mateixos o mitjançant una persona interposada.
 • Les persones sòcies, comuneres o partícips de les entitats o establiments i els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser persones destinatàries principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels serveis. Aquest requisit només s’aplicarà quan es tracti de la prestació de serveis de l’article 20.1.14é (serveis culturals).
 • Que els materials estiguin inclosos entre els detallats a l’annex del RDL 15/2020 mencionat anteriorment.

Com es demana l’exempció d’IVA a les empreses proveïdores?

Les entitats que compleixin amb les condicions anteriors, han de demanar a les empreses proveïdores que no els apliquin IVA a les factures de les compres d’aquest tipus de material. Només cal detallar que es tracta d’una operació exempta.

Si l’empresa proveïdora es mostra disconforme possiblement és perquè desconeix la mesura, aprovada durant l’estat d’alarma i vigent fins al 31 de juliol. En aquest cas, podeu enviar-los alguns enllaços de la pàgina web de l’Agència Tributària on s’explica amb detalls la normativa.

Requisits per aplicar el tipus del 0% en la compra de material sanitari.

Dret a la deducció del venedor.

Com es documenta a la factura les entregues de material sanitari?

Si les entitats tenen el document de reconeixement de l’exempció de l’IVA de l’article 20.3 que s’expedia anteriorment a 2013, poden adjuntar una còpia a la sol·licitud. I si no ho tenen, poden crear un certificat on declarin que compleixen amb les condicions esmentades abans.

Comentaris

material sanitari

Bones,

sabeu d'algun distribuidor que ja ho estigui fent?

Necessitem comprar, però ho de gestionar s'una forma fàcil.

SI coneixeu algun distribuidor que ja ho hagi fet ens aniria molt bé

Neus

Afegeix un comentari nou