NOVETATS FISCALS 2010

 Font:
Font:

NOVETATS FISCALS 2010

Resum: 

Com ve sent de costum, quan arriba el nou any, arriben també les novetats fiscals. Avui volem destacar algunes de les novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010.

La Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010 així com altres normes aprovades, recullen un conjunt de novetats i modificacions que afecten a moltes entitats de les quals destaquem:

-La modificació del percentatge de retenció i ingressos a compte sobre els rendiments del capital mobiliari, de rendiments procedents d’arrendaments d’immobles urbans, de la propietat industrial, intel•lectual, premis, entre d’altres, que al 2009 estaven al 18% passen al 19%.

-Les retencions aplicables a cursos, conferències, col•loquis i seminaris, es mantindran al 15%.

-Increment del tipus de gravamen aplicable a les rendes d’estalvi fins als 6.000 € s’aplica al 19%, a partir de 6.000,01 € el tipus impositiu aplicable serà del 21%.

-Pel que fa a l’impost de Societats, el percentatge de retenció o ingrés a compte s’eleva al 19%.

-Referent a l’impost sobre el valor afegit, a efectes des de 1 de juliol de 2010, s’introdueixen pujades en el tipus de gravamen general, passant del 16% al 18% i al tipus reduït, del 7% al 8%. Al 4% es mantindrà invariable.

-Es limita la deducció de 400€ per l’obtenció de rendiments de treball o rendiments d’activitats econòmiques a contribuents igual o inferior a 8.000 € anuals i a contribuents amb rendiments entre 8.000,01 € i 12.000 € es beneficiaran dels 400 € menys el resultat de multiplicar per 0,1 la diferència entre la base imposable i 8.000 euros anuals.

Llegir més

Afegeix un comentari nou