Obligacions de l’AEAT a comparèixer en un procediment tributari telemàticament

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
El decret permet realitzar videoconferències o sistemes similars amb l’objectiu de desenvolupar una interacció visual, auditiva i verbal entre els obligats tributaris i l'òrgan actuant. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El decret permet realitzar videoconferències o sistemes similars per desenvolupar una interacció visual, auditiva i verbal entre els obligts i obligades tributàries i l'òrgan actuant. Font: Unsplash.
El nou apartat 9 de l'article 99 LGT estableix que l'Administració serà la que determini la utilització d'aquests sistemes. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El nou apartat 9 de l'article 99 LGT estableix que l'Administració serà la que determini la utilització d'aquests sistemes. Font: Unsplash.

Obligacions de l’AEAT a comparèixer en un procediment tributari telemàticament

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’Agència Tributaria permet realitzar videoconferències amb l’objectiu d'afavorir els drets de les persones contribuents.

La crisi sanitària que s’està vivint arran de la Covid-19 ha canviat la forma de fer en molts àmbits laborals. Tot i que durant l’estat d’alarma hi havia impossibilitat per desplaçar-se i predominava el treball a distància, les entitats del Tercer Sector han hagut de seguir amb el compliment de les obligacions tributàries i afavorir els drets de les persones contribuents. Aquest fet ha portat a la necessitat d’adaptar les actuacions i procediments tributaris a la nova situació.

Per aquest motiu, el 17 de juny de 2020 es va publicar el Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, en el qual es regula la creació de Fons Covid-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament. Un dels motius principals és per modificar la Llei 58/2003 general tributària (LGT) i així permetre l'ús de sistemes digitals que estableixin una comunicació bidireccional i simultània d'imatge i so i una interacció visual, auditiva i verbal entre Administració i persones obligades tributàries.

Videoconferències pels procediments tributaris

Per tant, el nou decret permet realitzar videoconferències o sistemes similars amb l’objectiu de desenvolupar una interacció visual, auditiva i verbal entre els obligats/des tributaris i l'òrgan actuant, garantint la transmissió i recepció segura dels documents que recullin el resultat de les actuacions realitzades, assegurant la seva autoria, autenticitat i integritat.

El nou apartat 9 de l'article 99 de la LGT estableix que l'Administració serà la que determini, en el desenvolupament d'actuacions i procediments d'aplicació dels tributs, la utilització d'aquests sistemes. Tot i així, s’ estableix el requeriment de conformitat de l'obligat tributari en relació amb el seu ús i amb la data i hora del seu desenvolupament .

Respecte aquest tema, les actuacions inspectores es podran desenvolupar indistintament, segons determini la inspecció, en els llocs que ja prèviament habilitava l'article 151.1 LGT. S’inclouen llocs on l'obligat tributari tingui el domicili fiscal, on el seu representant tingui l'oficina o despatx i on es realitzin total o parcialment les activitats gravades, entre d’altres.

També es permetrà en qualsevol altre lloc que permeti una correcta interacció entre obligat/da i òrgan actuant en el cas que es desenvolupin pels mitjans digitals novament incorporats a la normativa.

És important recordar que l'obligat/da haurà de donar la seva conformitat quant al seu ús, data i hora del seu desenvolupament.

Afegeix un comentari nou