A partir de l’1 de febrer ja es pot presentar el model 347

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

A partir de l’1 de febrer ja es pot presentar el model 347

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

L’1 de febrer comença el període de la declaració informativa del model 347. Les operacions a declarar són aquelles que hagin superat els 3.005,06 euros.

Les persones físiques o jurídiques que hagin realitzat operacions amb tercers que el seu volum anual superi els 3.005,06 euros, sigui per compres, vendes o prestació de serveis, estaran obligats a presentar a l'Agència Tributària el model 347.

Una altra operació que també és obligatori declarar són les subvencions rebudes per organismes públics sempre i quan l'import superi els 3.005,06 euros. Des del 2014 es va eliminar el límit de presentació dels 3.005,06 euros, només per a les Administracions Públiques.

Segons la normativa del model 347 no s’han de declarar les operacions que hagin estat informades en altres models com pot ser les donacions rebudes, que es declaren al model 182, o les sotmeses a retenció com els lloguers dels locals i les operacions amb professionals autònoms.

Tampoc es declararan les factures emeses per serveis exempts d’IVA, per les entitats no lucratives de caràcter social que apliquin l’exempció de l’article 20.3 de la Llei de l’IVA. Si l’entitat factura per altres conceptes sí que haurà d’incloure al model 347 les operacions de les vendes o prestació de serveis que superin el límit establert.

Per a la confecció del model és necessari introduir les dades del declarant i declarats.

Per al declarant indicarem les següents dades:

• NIF.
• Nom complet.
• Telèfon.
• Persona de contacte.

Les dades dels declarats amb qui hem tingut les operacions que necessitem per omplir el model són:

• NIF.
• Nom complet.
• Província de la residència fiscal.
• Clau de l’operació.

El termini de presentació del model 347, finalitza el 29 de febrer.

Comentaris

Bona tarda,

Segons l'article 20.3 les entitats de caracter social que reuneixin els requisits no haurant de declarar el seus ingressos de l'activitat exempta. Podem dir que les beques de menjador escolar que es facturen al Ajuntament per una entitat social (Ampa) no cal declarar l'import al model 347?

D'altra banda les subvencions rebudes s'hauren de declarar totes sigui l'imort que sigui? o només han de declarar totes les subvencions pagades siguin l'import que siguin les Administracions públiques.?

Gràcies per la vostra feina

Bona tarda Carme,

No es declararan les vendes realitzades per les entitats no lucratives, sempre que el que facturin, li apliquin l’exempció de l’article 20.3, relatiu al caràcter social de l’entitat.

L’eliminació del límit dels 3.005,06 euros només és per a les Administracions Públiques, en el cas de les entitats no lucratives, es declararan les subvencions cobrades durant l’exercici que superin els 3.005,06 euros.

Moltes gràcies,

Afegeix un comentari nou