Portes la comptabilitat de la teva entitat?

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Portes la comptabilitat de la teva entitat?

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Hi ha moltes entitats que, tot i que podrien estar obligades, no porten una comptabilitat que reflecteixi un seguiment cronològic de les operacions econòmiques que fan.

El fet de ser entitat sense afany de lucre no implica no tenir obligatorietat de portar la comptabilitat, ja que la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix que han de portar una comptabilitat ordenada i diligent, adequada a la seva activitat.

Les entitats no lucratives han de portar un llibre diari, un llibre d’inventaris i formular els comptes anuals, excepte aquelles entitats que no estiguin obligades a presentar l’Impost de Societats. En aquest darrer cas, les entitats no estaran obligades a portar una comptabilitat, però sí un llibre de caixa detallant els ingressos i les despeses.

Les entitats que acompleixin dues d’aquestes tres condicions podran portar una comptabilitat més simplificada:

  • Quan el total d’actiu no superi els 150.000 €.
  • Quan el volum anual d’ingressos no superi els 150.000 €.
  • Que el nombre mig de treballadors contractats anualment no sigui superior a 5.

Les Fundacions i les Associacions declarades d’Utilitat Pública sempre hauran de portar la comptabilitat i ho hauran de fer aplicant el Decret 259/2008, de 23 de desembre, del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya

Per portar una correcta comptabilització, existeixen molts programes de comptabilitat, però caldrà que estiguin adaptats a aquest Pla que recull les particularitats que tenen les entitats no lucratives.

Les entitats obligades a portar una comptabilitat, a més de tenir actualitzats els llibres comptables anteriorment esmentats, hauran de tenir actualitzats també el Llibre de Socis i el Llibre d’Actes.

Comentaris

Jo porto varies comptabilitats d'entitats sense anim de lucre i faig servei el programa de Suport, es molt agil i molt complert.

Bona tarda:

on puc trobar aquest programa? és gratuït?

salutacions

Carles

Bon dia,

Aquest programa està a l’abast dels socis del Club de Suport Associatiu. Si estàs interessat, trobaràs més informació a la web de Suport Associatiu:

http://www.suport.org/

Gràcies,

Afegeix un comentari nou