Sabies que entre l’1 i el 31 de març s’ha de presentar el Model 347?

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Sabies que entre l’1 i el 31 de març s’ha de presentar el Model 347?

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Aquelles entitats que durant el 2010 hagin realitzat operacions superiors a 3005,06 euros amb terceres persones, hauran de presentar el model 347 durant el mes de març.

El model 347 és una declaració merament informativa, que es presenta a Hisenda durant el mes de març de l’any següent al qual fa referència l’exercici de la declaració. Per tant, aquesta declaració no implicarà cap despesa per l’entitat.

La presentació d’aquest model és obligatòria per a aquelles entitats que hagin realitzat operacions amb persones físiques o jurídiques, tant clients com proveïdors i subvencions rebudes, amb els quals hagin tingut un volum d’operacions superior als 3005,06 euros al llarg de l’any.

Algunes de les operacions que no s’han d’incloure en aquesta declaració són les següents:

  • Els lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuats a títol gratuït no subjectes o exempts d'IVA.
  • Les operacions exemptes d’IVA efectuades per les entitats de caràcter social que estableix l’article 20.3 de la llei de l’IVA.
  • Les operacions en què la contraprestació ha estat objecte de retenció o ingrés a compte de l'IRPF o l'IS.
  • Els lloguers de béns exempts d’IVA realitzats per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.

El termini per presentar la declaració del model 347 de les operacions realitzades durant l’exercici 2010 finalitza el 31 de març.

Afegeix un comentari nou