S'amplia a 75.000 euros el límit per haver de fer l'Impost de Societats

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S'amplia a 75.000 euros el límit per haver de fer l'Impost de Societats

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

L'aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat introdueix una nova modificació en les condicions que afecten l'obligació de presentació de l'Impost de Societats de les entitats parcialment exemptes.

La publicació i propera entrada en vigor de la Llei 48/2015 de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE 31/10/2015) ha tornat a modificar els límits establerts perquè una entitat no lucrativa que estigui en el règim fiscal de les entitats parcialment exemptes estigui obligada a presentar declaració per l'Impost de Societats.

En concret, el canvi afecta a la condició relacionada amb el volum total anual dels ingressos de l'entitat que, després de successives modificacions de la reforma fiscal que es va fer al novembre de 2014, havia quedat establert en 50.000 euros.

L'article 63 de la Llei de Pressupostos modifica l'apartat 3 de l'article 123 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, que és a on s'estableix la obligació de declarar a totes les entitats no lucratives que no estiguin en el règim fiscal de la llei 49/2002, és a dir, a la majoria d'associacions.

Les tres condicions que hauran de complir finalment les entitats per no haver de presentar declaració per l'Impost de Societats són:

  • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que n'obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Per tant, el límit del volum d'ingressos que eximeix de l'obligació de declarar a totes aquelles entitats que tots els seus ingressos els hagin obtingut derivats de la seva activitat social, que no facin activitat econòmica i que, si obtenen rendes no exemptes, aquestes estiguin sotmeses a retenció i no superin els 2.000 euros anuals, passa a ser de 75.000 euros, en lloc dels 50.000 actuals.

La modificació s'estableix ja pels exercicis que comencin a partir de l'1 de gener de 2015, és a dir, serà d'aplicació amb efectes retroactius a aquella data, malgrat que la Llei de Pressupostos no entra en vigor fins a l'1 de gener de 2016.

Comentaris

Hola, entenc que si hem fet una activitat que supera els dos mil euros i que està sotmesa a IVA perque l'hem facturada i cobrada, caldrà que la nostra associació presenti el model 200 Per la qual cosa, si no ens pujen aquest límit a una xifra més alta, estem gairebé tots obligats a IS Salutacions

Bon dia,

Per no estar obligats a presentar impost de societats, els 2.000 euros han d’estar sotmesos a retenció. En el cas de no estar sotmesos a retenció la llei obliga a presentar l’Impost de Societats.

Gràcies,

Hola,
La nostra entitat es dedica als "Serveis Culturals i Teatrals".
Els nostres ingressos anuals no superen els 75.000 €.
Els nostres ingressos provenen de les quotes de soci, de les subvencions i de la facturació de la nostra activitat de "Serveis Culturals i Teatrals".
Continuem amb el dubte sobre si estem obligats, o no, a presentar l'impost de societats.
A veure si ens podeu ajudar a resoldre el dubte.
Gràcies,

Tequatre

Hola Jaume,

Encara que els vostres ingressos no superin els 75.000 euros com que esteu facturant i realitzeu activitat econòmica, si que esteu obligats a presentar l’impost de societats.

Gràcies,

Afegeix un comentari nou