Tens dubtes sobre com t’afecta la nova normativa sobre l’Impost de Societats?

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Tens dubtes sobre com t’afecta la nova normativa sobre l’Impost de Societats?

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Associacions de veïns, ampes, entitats culturals, socials... moltes entitats tenen ara l’obligació de presentar l’impost de societats. Envia'ns les teves consultes!

La meva entitat haurà de fer l’Impost de societats? Si no tinc activitat econòmica, també l’he de fer? Quan cal presentar-lo? On? Em costarà diners? Què passa si no el presento?

Envia la teva pregunta


Volem fer un recull de les principals preguntes
Són moltes les preguntes i inquietuds que sorgeixen ara que s’ha confirmat que moltes entitats quedaran obligades a presentar l’impost. Per això, us volem demanar que ens envieu els vostres dubtes i consultes per poder fer, entre tots i totes, una entrevista digital a les persones expertes en fiscalitat que formen part de l’equip d’assessorament econòmic de Xarxanet.

Envieu la vostra consulta al formulari d'assessorament econòmic

Totes les consultes seran contestades i es seleccionaran les més comunes o rellevants per ser incloses en l’entrevista digital sobre la reforma fiscal i l’impost de societats.

Comentaris

Les comunitats de propietaris tambe tenen que presentar l'impost de Societats

Les comunitats de propietaris no estaran obligades a presentar l'Impost de Societats.

D'altra banda, comentar-vos que les comunitats de propietaris estaran obligades a presentar el model 347 de l'exercici 2014 si han tingut relacions amb tercers de més de 3.005,06 euros o si han cobrat alguna subvenció d'alguna entitat publica sigui quina sigui la quantitat cobrada.

El termini de presentació d'aquesta declaració és el 28 de febrer de 2015 i les Comunitats de Propietaris ho podran presentar via SMS.

Més informació sobre el model 347.

Coneixeu algun programa de comptabilitat, que sigui lliure, que puguem fer servir a la nostra associació?

Des del portal de Xarxanet no podem oferir-vos cap programa concret de gestió comptable d’entitats no lucratives.

Per tal de portar la comptabilitat, podeu utilitzar qualsevol dels programes que trobeu en el mercat o programari lliure, però tenint en compte que per la comptabilitat caldrà que el programa estigui adaptat al pla de comptabilitat de les entitats no lucratives, ja sigui l’autonòmic (Decret 259/2008 de la Generalitat) o bé l’estatal.

Tot això, en funció de quin sigui l’àmbit territorial de la vostra entitat.

En qualsevol cas, i sempre tenint en compte que no són les úniques opcions, t’enllaço alguns suggeriments de programes que podeu utilitzar, alguns gratuïts i altres no, i que us podran ser més o menys útils en funció de les vostres necessitats específiques:

- Suport Associatiu

- Grupo SAGE

- Banana contabilidad

- Contasol

- GONG

Soc el secretari de la colla castellera de Montcada i Reixac , nosaltres tot just portem un any de vida en aquesta nova etapa i voldria saber que hem de fer, evidenment durant el 2014 no hem fet res de res, sols tenim el nif. Quines passes hem de fer per ser legals ??? Quins papers s'han de presentar durant l'any ??? Gracies.

Des del servei d'assessorament econòmic us fem cinc cèntims de les obligacions fiscals i comptables d'una entitat no lucrativa. els companys dels altres serveis d'assessorament us contestaran per la seva banda.

D'entrada, a nivell fiscal, les obligacions són similars a les d'una societat mercantil, ja que comparteixen amb aquestes la característica de ser una persona jurídica.

Aquestes obligacions poden ser molt diverses, perquè van en funció de les activitats que desenvolupi l'entitat, del seu volum d'ingressos, de si fa o no activitat econòmica, etc.

T'indico enllaços a alguns dels recursos que tenim al web de Xarxanet i alguna altre i que poden ajudar a situar-vos:

- Obligacions fiscals de les entitats no lucratives (1)

- Obligacions fiscals de les entitats no lucratives (2)

- L'IVA i les exempcions.

- L'impost de societats per les entitats no lucratives.

- Obligacions comptables de les associacions i fundacions.

- Començar a facturar: procediment i implicacions que comporta.

- El model 111 d'Hisenda


Un cop us els hàgiu llegit si teniu qualsevol dubte, envieu la vostra consulta a través d'aquest enllaç.

A la nostra AMPA comprem els llibres a les editorials i el material als majoristes, i el venem als pares al mateix preu que el comprem.....què hem de fer, què ens implicarà amb tot això de l'Impost de Societats?

Hola,

El resultat de l’Impost de Societats dependrà de les activitats que faci la vostra entitat.

A més, que us surti a pagar o no dependrà del resultat de l’activitat que hagueu tingut durant l’exercici econòmic.

Per a més informació sobre l’Impost de Societats i la reforma fiscal t’enllaço amb els següents recursos que tenim a la web de Xarxanet:

Un cop us els hàgiu llegit si teniu qualsevol dubte, envieu la vostra consulta a través d'aquest enllaç.

Benvolguts,

En relació a l'Impost de Societats, l'Ajuntament de Lleida, amb la col.laboració del col.legi oficial de gestors administradors de Catalunya, i l'Agència Tributària, estem planificant una jornada informativa pel dia 16 de març.

Per la mateixa, estem preparant alguns materials, que igual us poden fer servei, per a publicar, o traslladar a les entitats inscrites a Xarxanet.

Trobareu el document al següent enllaç:

http://www.lleidaparticipa.cat/public/1/docs/33d51618a9ad91475764027476729888.pdf

Hola,

Moltes gràcies per la informació.

Des del servei de Xarxanet farem difusió del vostre esdeveniment.

Salutacions.

Pel fet de no haver de fer l'impost de societats el 2016, una associació que ja no te activitat, crec que ha d'estar disolta el 31 de desembre del 2014, voldriem saber si es correcte i quins passos ha de seguir per fer la dissolució efectiva en data 31 de desembre de 2014.

Hola,

per saber el procediment que cal seguir per dissoldre una associació, et remetem al recurs jurídic que hi ha publicat relatiu a aquest tema:

http://xarxanet.org/juridic/recursos/5-claus-dissoldre-la-nostra-entitat

Si tens més dubtes als respecte, et preguem facis la consulta al servei Jurídic, que us donaran un cop de mà.

Bones,

Voldríem preguntar si aquest febrer hem de presentar la 347.

Tenim subvenció de l'ajuntament per 1885 euros.

Moltes gràcies.

Hola,

Si durant el 2014 vau cobrar subvencions d'organismes oficials, i/o vau fer compres a proveïdors per més de 3.005,06 € (al llarg de l'any), haureu de presentar aquest proper mes de febrer de 2015 el model 347, la declaració informativa d'operacions amb tercers.

Les subvencions s’hauran de declarar segons el criteri de caixa, és a dir, el que heu cobrat pels bancs durant el 2014 independentment que arribi o no als 3.005,06 euros.

Per a més informació sobre el model 347 et deixo dos enllaços que tenim a la Web de Xarxanet:

Un cop us els hàgiu llegit si teniu qualsevol dubte, envieu la vostra consulta a través d'aquest enllaç.

Salutacions,

La meva consulta és sobre els programes de socialització de llibres i programes de reutilització de llibres. Donat que és un servei que les AMPA ofereixen als seus socis, cal cobrar IVA per aquest servei? Es pot cobrar quota pel programa i, llavors, no aplicar IVA? I una altra pregunta: si no es cobrés IVA, cal incloure aquest concepte a la declaració trimestral d'IVA o estaria exempt?

Hola,

Respecte al IVA, s’hauria de veure si us podeu acollir algunes de les exempcions que proposa la Llei de l’IVA.

Per les quotes de socis l’article 20.1.12é de la Llei de l’IVA estableix la exempció en les quotes socials per les entitats sense afany de lucre que tinguin objectius polítics, sindical, religiós, filantròpic, patriòtic o cívic.

D’altra banda, la llei de l’IVA també estableix el reconeixement de caràcter social que des del 2013 te caràcter automàtic, però que en el vostre cas, s’hauria de complir uns requisits per a obtenir aquest reconeixement que son:

  • L’entitat no haurà de tenir cap finalitat lucrativa

  • Els càrrecs de la junta directiva hauran de ser gratuïts

  • Els socis, els seus conjugues o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs no podran ser els destinataris principals de les activitats en el cas de les entitats de caràcter cultural.

Si compliu aquests requisits, podríeu mirar si us podeu acollir algun d’aquests articles:

  • Els regulats a l'article 20.1.8é de la Llei de l'IVA (serveis d'acció social).
  • Els regulats a l'article 20.1.13é, de serveis esportius i d'educació física prestats a persones físiques.
  • Els regulats a l'article 20.1.14é, de serveis culturals.

Si factureu per serveis diferents a aquests, podrien estar subjectes a IVA encara que la vostra entitat, en general, estigui exempta.

Si fos aquest el cas, caldria que ho comuniquéssiu a l’Agència Tributària, amb la presentació d’una declaració censal, model 036, i que comencéssiu a complir amb totes les obligacions relacionades amb l’IVA:

  • Presentació de declaracions trimestrals (M.303) i resum anual (M.390)

  • Portar llibres registre de factures emeses, rebudes i de béns d’inversió, si s’escau

Per a més informació sobre aquest impost, t'indico tres enllaços dels recursos que tenim al web de Xarxanet a on es parla del tema:

Un cop us els hagueu llegit si teniu qualsevol dubte, envieu la vostra consulta a través d'aquest enllaç.

Salutacions,

Les subvencions es justifiquen quan es cobren, o l'any en què s'han atorgat? L'any 2013 ens van atorgar (La Generalitat) una subvenció de més de 3.000 € que vàrem haver de justificar aquell mateix any 2013 (presentant factures i pagaments per l'import de la subvenció), però estem pendents de cobrar ni un sol €, ni sabem quan cobrarem el suposat ajut. En el seu moment vàrem presentar els models 111 i 190 per retencions d'IRPF, però no el 347. L'havíem de presentar?, ens afecta aquesta quantitat per l'impost de societats d'enguany?. Quan cobrem l'ajut hem de presentar algun altre imprès?

Gràcies

Hola,

La vostra entitat haurà de declarar el model 347 si durant el 2014 vau cobrar subvencions d'organismes oficials, i/o vau fer compres a proveïdors per més de 3.005,06 € (al llarg de l'any).

Haureu de presentar aquest proper mes de febrer de 2015 el model 347, la declaració informativa d'operacions amb tercers.

Les subvencions es declaren pel criteri de caixa, és a dir haureu de declarar el que heu cobrat pel banc durant el 2014 independentment que arribi o no als 3.005,06 euros i independentment que us les hagin atorgat a 2013.

Per a més informació sobre el model 347 et deixo uns enllaços que tenim a la web de Xarxanet:

Un cop us els hagueu llegit si teniu qualsevol dubte, envieu la vostra consulta a través d'aquest enllaç.

Salutacions,

Una comunitat de propietaris que nomes paga factures a la companyia electrica (1100 euros), al servei de manteniment de l'ascensor (1700 euros) i l'assegurança (400). En total són més de 3.005, però per separat no. Cal fer la declaració.

Gràcies.

Hola,

Les comunitats de propietaris no hauran d’incloure en el model 347 els subministraments.

D’altra banda, no és la suma del conjunt de tots els proveïdors sinó que un mateix proveïdor us hagi facturar més de 3.005,06 euros durant l’any 2014.

Per a més informació sobre el model 347 et deixo dos enllaços que tenim a la Web de Xarxanet:

Un cop us els hàgiu llegit si teniu qualsevol dubte, envieu la vostra consulta a través d'aquest enllaç.

Salutacions,

Sóc el president d'una associació de cultura popular que percep diners de diferents ajuntament a canvi de les nostres actuacions. No superem els 50.000 euros d'ingressos anuals. Però sí un Ajuntament ens lliura una mica més de 2.000 euros a l'any. Com ens afecta la llei?

Si els diners els rebeu a canvi de les actuacions, i no com a subvencions, heu de fer l'impost de societats sigui quin sigui l'import facturat, ja que esteu fent activitat econòmica.

Això és així no només a partir de la reforma fiscal, sinó que és una obligació que ja estava anteriorment.

Salutacions

Afegeix un comentari nou