Últims dies perquè les entitats sol·licitin el bonus de prevenció

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
El bonus de prevenció permet a les entitats recuperar una part de les seves cotitzacions. Font: Pixabay
El bonus de prevenció permet a les entitats recuperar una part de les seves cotitzacions. Font: Pixabay

Últims dies perquè les entitats sol·licitin el bonus de prevenció

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Fins al 31 de maig, les associacions i les fundacions que hagin contribuït a reduir la sinistralitat laboral poden accedir a aquest incentiu que els permet recuperar un percentatge de la seva cotització a la Seguretat Social.

Els bonus de prevenció són uns sistemes d’incentius regulats al Reial Decret 231/2017 de 10 de març, publicat al BOE el 24 de març de 2017, que persegueixen afavorir aquelles entitats que hagin contribuït a la disminució de la sinistralitat laboral. El sistema permet que les associacions i fundacions recuperin fins el 10% de les quotes abonades a la Seguretat Social en concepte de contingències personals, en cas d’haver realitzat accions voluntàries per reduir aquestes, i un 5% si no s’han realitzat aquest tipus d’iniciatives.

Existeixen una sèrie de requisits que ha de complir l’entitat que vulgui accedir a aquests bonus:

  • Haver cotitzat un mínim de 5.000 euros per contingències professionals durant els últims 4 anys. Si es tracta d’una petita empresa o entitat, les quantitats poden estar compreses entre 250 i 5.000 euros.
  • Que l’índex de sinistralitat (sense tenir en compte els accidents 'in itinere', és a dir, durant el desplaçament d'anada i tornada de la feina) estigui per sota del que estableix l’ordre que es desenvolupa el Reial Decret. Per al 2018, es tracta de l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, on es poden trobar els índexs per sectors.
  • No haver estat sancionada en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social.
  • Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i signar una declaració responsable al respecte
  • Informar, en cas d’haver-hi, als delegats de prevenció.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de maig de 2018. Aquesta s’haurà de lliurar a la mútua que tingui cada organització acompanyada del DNI de la persona representant de l’entitat, un document acreditatiu d’aquesta condició, el certificat bancari de titularitat del compte per realitzar el pagament i la sol·licitud.

Aquest és un procés que pot realitzar cada entitat, però no està exempt de complexitat. Per aquest motiu, i en el cas de disposar de gestors/es laborals, és convenient que les entitats es posin en contacte amb aquests/es per tramitar els seus bonus i no perdre l’oportunitat de recuperar una bona part de les seves cotitzacions.

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al servei d'assessorament econòmic de Xarxanet.

Afegeix un comentari nou