Un pas més per alliberar les entitats petites de l’Impost de Societats

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Un pas més per alliberar les entitats petites de l’Impost de Societats

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

El passat 22 d’abril, el ministre Cristóbal Montoro es va mostrar obert a revisar l’obligació de presentar l’Impost de Societats per part de les entitats de menys de 100.000 euros d'ingressos, encara que tinguin activitat econòmica.

El debat sobre les entitats i l’Impost de Societat al Congrés

El passat dia 16 d’abril, el Grup Parlamentari Català (CiU) va presentar una interpel·lació urgent al Congrés dels diputats per demanar que les entitats amb menys de 100.000 euros d’ingressos no hagin de presentar l’Impost de Societats, amb independència de si fan o no activitat econòmica.

Per a la redacció d’aquesta interpel·lació, CiU ha comptat, entre d'altres, amb l'assessorament tècnic de Suport Associatiu, entitat que ha treballat activament en els darrers mesos per mantenir informades les entitats mitjançant formacions i jornades, i per aconseguir, alhora, un marc legal més just per a elles.

La primera resposta als plantejaments de CiU va arribar en el Ple del Congrés del passat dia 22 d’abril, quan el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va mostrar-se favorable a revisar aquesta qüestió a fi de no perjudicar les entitats més petites.

Està previst que el dia 23 d'abril CiU presenti la moció amb la proposta que plantejarà finalment el Grup parlamentari català.

Les entitats no són empreses de l’Ibex35!

La interpel·lació de CiU parteix de la detecció d’una doble problemàtica:

  • L’actual marc fiscal encara obliga moltes entitats petites a fer l’impost de societats i, per tant, a portar una comptabilitat de doble partida.
  • Moltes entitats, amb independència del seu volum pressupostari, es veuen igualment obligades pel fet de tenir activitat econòmica.

Tal com ja han denunciat les entitats del Tercer Sector, CiU entén que les traves burocràtiques derivades de la presentació de l’Impost poden, en molts casos, posar en risc la supervivència de les entitats o bé portar-les a infringir la normativa.

CiU reconeix que la rectificació parcial que ja va fer el Govern va ser positiva però insuficient perquè, tal com va recordar el diputat català Sánchez i Llibre al Ple del Congrés, l’actual norma encara estaria perjudicant unes 50.000 entitats a tot l’Estat, entre elles entitats com ara les ampes, etc.

En aquest sentit, va denunciar que encara hi ha moltes entitats petites que queden sotmeses a presentar l’Impost de Societats com si fossin –en paraules del diputat- “una empresa del Ibex 35 que factura 30.000 milions d’euros”.

Per corregir aquesta situació, la interpel·lació de CiU proposa una nova reforma de la normativa en el sentit que:

  • Es recuperi el límit dels 100.000 euros, en lloc del de 50.000€ actualment vigent.
  • S’elimini la distinció entre rendes exemptes i no exemptes pel que fa a aquesta xifra d’ingressos de manera que totes les entitats que tinguin ingressos inferiors als 100.000 euros quedin exemptes, tant si fan activitat econòmica com si no.

Segons CiU, questa exempció podria aplicar-se a totes les entitats sense afany de lucre sempre i quan:

  • La totalitat dels ingressos obtinguts es destini a les finalitats pròpies de l’entitat.
  • L’exercici dels càrrecs de la Junta s’exerceixi sempre a títol gratuït.

La resposta del ministeri

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va respondre la interpel·lació en el Ple del passat dia 22 d’abril, anunciant la seva bona predisposició per revisar la normativa a fi d’evitar que les entitats més petites es vegin perjudicades per una norma que, segons el ministeri, no tenia afany recaptatori ni pretenia perjudicar el teixit associatiu.

Tenemos que ponernos de acuerdo en cuándo una de estas entidades deja de ser tan pequeña y pasa a disponer de medios suficientes como para cumplir lo que no deja de ser una tarea burocrática, que es a efectos de control, no una tarea recaudatoria obviamente. Por tanto, le muestro nuestra disposición para encontrar esos puntos de acuerdo.
Cristóbal Montoro, 22 d'abril de 2015.

Segons el ministre, el Govern està obert a “qualsevol possibilitat de realitzar un nova modificació durant la tramitació del projecte de llei”.

Comentaris

Creuem els dits!

Casl d'Avis Font Noguera

Que tinguem sort.

Esperem que tot arribi a bon port i tornem a la situació d'abans.

Sinó, moltes entitats tindrem problemes per subsistir.

Jaume Pujadas i Ras

Tequatre

Amb una mica d'ajut... tornarà el seny.

Respiro més tranquila.

Hi ha novetats del Govern espanyol respecte la proposta de CIU d'una nova reforma de la normativa?? en el sentit que:

  • Es recuperi el límit dels 100.000 euros, en lloc del de 50.000€ actualment vigent.
  • S’elimini la distinció entre rendes exemptes i no exemptes pel que fa a aquesta xifra d’ingressos de manera que totes les entitats que tinguin ingressos inferiors als 100.000 euros quedin exemptes, tant si fan activitat econòmica com si no.

S'ha acceptat o es preveu que ho accepti el govern properament?

Moltes mercès!

Encara no hi ha res definitiu però el mes passat el govern es va comprometre amb CIU a estudiar el tema i es varen emplaçar a resoldre-ho en la tramitació del projecte de llei de segona oportunitat. De moment cal esperar per saber com avancen els treballs de la comissió. De seguida que hi hagi cap novetat, informarem a través del portal de Xarxanet.org.

Afegeix un comentari nou