Víctor García: “El que caldria és recuperar la situació anterior a la reforma fiscal”

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Víctor García: “El que caldria és recuperar la situació anterior a la reforma fiscal”

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

El 27 de febrer, el Govern va aprovar la modificació de la Llei de l'Impost de Societats per eximir les entitats més petites de presentar l'impost. Parlem sobre aquest canvi amb Víctor García, cap de serveis de gestió de Suport Associatiu.

El Consell de ministres del passat divendres 27 de febrer va aprovar una modificació parcial de la Llei de l’Impost de Societats que obligava totes les entitats a presentar l’impost.

Amb aquesta modificació, inclosa al Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, queden exemptes de presentar l’impost les entitats amb ingressos de menys de 50.000€ sempre i quan:

  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Parlem amb Víctor García, cap dels serveis d’assessorament i gestió de Suport Associatiu, sobre com afecta aquest canvi a les entitats i sobre qui haurà de presentar finalment l’impost i qui no.

Finalment les entitats més petites no hauran de presentar l’impost de societats. És així?

Sí, amb la modificació de dissabte, queden exemptes de presentar l’Impost les entitats que tinguin ingressos de menys de 50.000 euros sempre que les seves rendes no exemptes quedin subjectes a retenció i no superin els 2000 euros anuals.

El que s’ha fet no és recuperar la situació anterior a la reforma fiscal sinó recuperar els tres supòsits d’exempció que existien i rebaixar-ne molt els límits: per tant, sí, algunes entitats quedaran exemptes però també és cert que moltes entitats que abans no estaven obligades a presentar l’impost, ara hauran de fer-ho.

A més, a criteri d’Hisenda moltes entitats petites fan activitat econòmica i, per tant, amb independència del seu volum pressupostari, estan igualment obligades a presentar l’impost.

De quantes entitats estaríem parlant?

Quan es va aprovar la reforma fiscal, a Suport Associatiu vàrem calcular que la mesura afectaria unes 45.000 entitats. Ara, amb aquest canvi que s'acaba d'aprovar, estaríem parlant d’entre 15 i 20.000 entitats, que abans no havien de presentar l’impost i ara quedaran obligades a fer-ho.

Pot ser que entitats de menys de 50.000 hagin de presentar l’Impost igualment?

Sí, així és. Les entitats petites de menys de 50.000€ que realitzin activitat econòmica (sempre que no estiguin subjectes a retenció i superin els 2000 euros anuals) hauran de presentar la declaració.

Presentar la declaració no vol dir que hagin de pagar res ja que només tributaran si aquestes activitats econòmiques generen un guany econòmic per a l’entitat però significa que no poden portar un llibre de caixa i estan obligades a portar una comptabilitat per partida doble i se’ls complica enormement la seva gestió.

Com valoreu aquest canvi per part del ministeri d’Hisenda?

És clarament insuficient. Valorem positivament que la pressió de les entitats hagi propiciat aquesta rectificació parcial però entenem que no és suficient. Insisteixo, encara hi ha unes 15.000 petites entitats que queden obligades a presentar l’impost quan abans no estaven obligades a fer-ho. Amb totes les conseqüències que això comporta.

D’altra banda, la situació de moltes entitats petites és que tot i no arribar als 50.000€ d’ingressos anuals, sí que realitzen activitats econòmiques i per tant, per aquests ingressos igualment hauran de presentar la declaració i tributar, si en tenen beneficis.

A totes les jornades que s’estan organitzant aquests dies arreu de tota Catalunya, ens trobem amb el fet que moltes entitats petites estan fent activitats econòmiques: una entitat esportiva que cobra una quota de 20€ al mes als jugadors per participar en competicions esportives; una ampa que cobra als pares i mares per una activitat extraescolar; una entitat cultural que fa una venda de 30 samarretes; una entitat de gent gran que cobra un petit preu per fer un taller de pintura; una associació de veïns que cobra per un sopar; una coral o un esbart que factura 300€ a l’ajuntament per una actuació al carrer, etc.

El Govern ha desaprofitat una vegada més, una oportunitat per revisar la fiscalitat de les petites entitats i incorporar noves propostes més ajustades a la realitat de les petites entitats.

Quines propostes podria haver tingut en compte el govern?

Hi ha diverses mesures que ajudarien a millorar el tractament fiscal de les entitats i a incrementar l’impacte de les seves accions.

Per a començar, el que caldria és recuperar la situació anterior a la reforma fiscal. Es pot millorar de la regulació de l’Impost de societats mantenint l'exempció d'haver de declarar per les entitats que no fan activitat econòmica i no arriben als 100.000€, fins i tot regulant la possibilitat per a aquestes entitats amb pressupost reduït de no haver de declarar per les rendes derivades d’activitats econòmiques.

Una altra mesura seria la de reduir el tipus impositiu actual de l’impost del 25%. que és el mateix per una empresa i per una entitat no lucrativa. Abans de la Reforma hi havia un tractament més beneficiós per a les entitats no lucratives respecte de les empreses, però amb la reforma fiscal, s’han equiparat.

Entre d’altres possibles propostes, estaria la d’elaborar una declaració simplificada de l’Impost de societats que faciliti la presentació a les entitats no lucratives; que aquestes entitats petites puguin gaudir de beneficis al mecenatge (com per exemple amb els microdonatius); millorar i facilitar l’accés de les entitats a la declaració d’utilitat pública; eximir les entitats del pagament de taxes; millorar el tractament de l’IVA o per exemple incloure l’IVA al preu en els procediments de contractació pública quan intervinguin entitats del tercer sector exemptes de l’impost.

Hi ha moltes propostes i iniciatives per millorar el tractament fiscal que tenim actualment les entitats no lucratives.

Què es pot fer des del sector per aconseguir un tracte més just per a les entitats?

Crec que resulta fonamental la tasca d’interlocució i de pressió que puguin fer les entitats de segon i tercer nivell així com la pressió i la interlocució que es pugui tenir amb els diferents partits polítics.

També ajudarà el fet de poder fer aquestes reclamacions de manera conjunta com a tercer sector i no que des de cada àrea es faci pressió per separat.

Afegeix un comentari nou