Com accedir fàcilment a les notificacions de les administracions?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
DEHú facilita que les entitats puguin accedir i comparèixer a les notificacions de diverses administracions. Font: Freepik.
DEHú facilita que les entitats puguin accedir i comparèixer a les notificacions de diverses administracions. Font: Freepik.
El Reial decret 203/2021 determina el funcionament de les notificacions a través de l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú). Font: Freepik.
El Reial decret 203/2021 determina el funcionament de les notificacions a través de l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú). Font: Freepik.

Com accedir fàcilment a les notificacions de les administracions?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

L’Adreça Electrònica Habilitada única inclou en un únic lloc web els avisos emesos per diferents administracions públiques, per tal que les persones físiques i jurídiques les puguin consultar i tramitar.

Des de finals del 2021 està en vigor el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. Aquest, en el seu article 44, determina el funcionament de les notificacions a través de l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú, per les sigles en castellà).

Cal tenir en compte que aquest sistema funciona exclusivament des de l’abril del 2022, moment en el qual va deixar de funcionar l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH). També ha deixat d’estar en funcionament la Carpeta Ciutadana, de comunicacions entre els ajuntaments i la ciutadania.

D’aquesta manera es facilita que les entitats puguin accedir i comparèixer a les notificacions de diverses administracions des d’un únic punt.

Què és DEHú?

L’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú) és un servei de notificacions electròniques administratives i tributàries emeses per diverses administracions públiques. Aquest sistema d’informació depèn del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. L’objectiu d’aquesta eina és facilitar a través d'un únic servei l’accés a les notificacions (és a dir, les resolucions administratives o judicials) i comunicacions que puguin rebre les persones físiques i jurídiques.

En concret, quan s’hi accedeix a través de l’autenticació es poden visualitzar les notificacions pendents i comparèixer-les, és a dir, acceptar o rebutjar les notificacions rebudes –en aquest cas, es fa de forma electrònica.

També es poden consultar notificacions –i continguts– ja realitzades, per tant, ja acceptades o rebutjades, i recuperar les comunicacions. En aquesta línia, en verd apareixeran els missatges informatius, en groc els avisos programats o d’importància mitjana i en vermell els missatges d’error o alta importància.

A través de DEHú també es poden incloure i modificar les dades de contacte per tal de rebre els avisos a través de correu electrònic. De fet, cada entitat pot incloure fins a cinc correus electrònics on es rebran les notificacions.

Aquelles entitats que ja havien comunicat una adreça de correu a través de la DEH, haurien de comunicar alguna adreça a la DEHú per continuar rebent els avisos, ja que la migració de dades no s’ha fet automàticament.

Com es pot accedir a DEHú?

Aquest servei està disponible per a les persones físiques i jurídiques (durant el juny de 2022 més de 465.000 persones en van comparèixer). En aquest sentit, l’accés –que és telemàtic– s’ha de fer a través del portal web de l’Adreça Electrònica Habilitada única i cal identificar-se a través d’una de les diverses vies. Per tant, no cal donar-se d’alta prèviament. El més habitual per a les entitats és accedir-hi a través del certificat digital.

A més a més, cal tenir en compte les necessitats tècniques que, com sovint succeeix amb els tràmits amb les administracions, afecten els dispositius. En aquest cas, per emprar aquesta eina es pot fer a través de bona part dels navegadors:

  • Google Chrome 30 o superior
  • Microsoft Edge 88 o superior
  • Mozilla Firefox 25 o superior
  • Opera 9 o superior
  • Safari 12 o superior

El dispositiu que s’utilitzi també ha de tenir habilitat JavaScript al navegador. Per fer servir aquest sistema de notificacions no cal registrar-se, sinó simplement accedir al web.

Quins organismes de l’Administració pública en formen part?

Precisament, el principal potencial d’aquesta eina és poder disposar en un únic lloc de les notificacions de diverses administracions. Això pot ajudar les persones que treballen a les entitats no lucratives en la gestió de l’organització sense haver de revisar constantment tots els portals de les diferents administracions amb què treballen.

L’Adreça Electrònica Habilitada única inclou més de vuit mil organismes emissors de notificacions, per aquest motiu, la manera de consultar-los és a través d’un cercador que permet buscar pel Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) –un codi que correspon a cada administració– o pel nom de l’organisme. D’aquesta manera, es pot accedir a informació concreta de l’organisme.

Entre els organismes emissors hi ha els que depenen dels ministeris (per exemple, la Subdelegació del Govern a Tarragona), d’algunes comunitats autònomes i dels ajuntaments. Cal tenir en compte que en el cas català hi ha moltes administracions que no s’inclouen al DEHú. Es poden consultar les administracions en el cercador o en el llistat d’emissors.

Com establir un Gran Destinatari?

DEHú estableix com a Gran Destinatari aquella persona jurídica que ha de rebre una gran quantitat de notificacions o comunicacions i que tingui capacitat per desenvolupar un servei automatitzat de compareixença i descarregar de forma massiva les notificacions.

D’aquesta manera, el Gran Destinatari pot accedir de forma més ràpida a les notificacions o comunicacions i automatitzar l’accés i compareixença, entre altres opcions.

Per poder esdevenir Gran Destinatari s’ha d’accedir a través del formulari de Declaració Responsable en la pestanya ‘Gran Destinatari’ o sol·licitar l’alta al portal de notificacions al Centre de Serveis. En aquest punt s’ha de seleccionar ‘Gran Destinatari – Alta LEMA en proves i adjuntar la Declaració Responsable complimentada.