Com avaluar la comunicació interna d’una entitat

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Per progressar en la comunicació interna s’ha d'avaluar regularment el rendiment. Font: Canva.
 Font: Canva
Establir paràmetres per poder avaluar la comunicació interna ajuda a les organitzacions a mesurar el desenvolupament de la gestió. Font: Canva.

Com avaluar la comunicació interna d’una entitat

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Dur a terme una anàlisi de la comunicació interna permet ajustar les metes i calibrar els recursos destinats per complir els objectius plantejats.

La comunicació interna d’una entitat està dirigida al públic intern de l’organització, és a dir, els seus treballadors i treballadores que són els i les principals prescriptores.

Per què és important l’avaluació

Iniciar una avaluació és fonamental per tal de saber si els propòsits plantejats s’estan aconseguint o no. Així mateix, per assolir l’optimització dels recursos és crucial conèixer si els mitjans i el temps destinats estan sent els adequats.

Els indicadors permeten corregir o modificar l’estratègia i optimitzar les accions de manera contínua i afavoreixen una resposta ràpida. Aquesta eina estalvia temps i augmenta l’eficàcia i, per tant, dona rendibilitat.

Així mateix, és fonamental avaluar la comunicació interna, ja que té relació directa amb el compromís dels treballadors i treballadores de l’entitat, qüestió essencial per assolir els objectius de l’organització.

Com realitzar l’avaluació

Les entitats utilitzen el pla de comunicació interna com una eina estratègica per establir de quina manera es durà a terme la comunicació interna de l’organització. En aquest pla s’estableixen objectius, estratègies i accions. En el moment de dissenyar aquest pla és molt important tenir present que aquests objectius han de ser intel·ligents o START, acrònim en anglès (específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals) per tal de tenir una comunicació estratègica i eficaç.

Una vegada està en marxa el pla de comunicació interna s’ha d’establir uns KPIs (Key Performance Indicator), és a dir, Indicadors Claus de Desenvolupament, que serviran per determinar els indicadors o valors quantitatius que es faran servir per mesurar, comparar i monitorar cada acció amb la intenció d’assegurar-se que els objectius plantejats s’estan complint.

Indicadors de la comunicació efectiva

A l’hora d’avaluar la comunicació interna d’una entitat és fonamental utilitzar les dades que es tenen a disposició. En primer lloc, es poden avaluar indicadors més generals que poden mostrar la situació general del personal. Aquests poden ser, l’índex d’absentisme, la rotació dels llocs de treball o la taxa d’assistència als esdeveniments, entre altres.

Així mateix, també es podran extraure dades de les plataformes digitals que s’utilitzin per a la comunicació interna:

  • Intranet. En cas de tenir una intranet, es podrà analitzar les estadístiques de les entrades publicades, determinant quins temes són els més llegits o vistos i quins interessen menys.
  • El butlletí intern. Avui dia els CRM (Customer Relationship Management) o gestió de relació amb els clientes, donen dades molt interessants com són les taxes d'obertura, les subscripcions, les baixes del butlletí, les taxes de contingut obert o les visites a la web a partir del butlletí, entre altres.
  • Valoracions en portals de feina. Molts portals de feina ofereixen l’opció que els treballadors i treballadores aportin la seva experiència prèvia en l’entitat, és una font d’informació útil per extraure vivències de la plantilla.

Una altra eina eficient és realitzar una enquesta interna, aquesta pot estar enfocada en extraure dades quantitatives i/o qualitatives. La recomanació és que sempre aquest tipus d’enquestes siguin anònimes, per aconseguir respostes honestes.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.