Com elaborar una bona estratègia d'email màrqueting

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Email màrqueting Font: Freepik
L'assumpte dels correus que envien les organitzacions ha de cridar l'atenció per generar interès en l'audiència. Font: Freepik.
Email màrqueting Font: Canva
A l'estratègia de comunicació digital també s'ha de contemplar la planificació dels enviaments d'emails. Font: Canva.

Com elaborar una bona estratègia d'email màrqueting

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Quan es disposa d'un pla digital definit, les organitzacions poden aprofitar molt més els recursos i el temps, dedicant-los a altres qüestions importants.

Les eines digitals permeten comunicar d'una forma massiva a l'audiència triada, descarregant de feina les entitats i fent que puguin emprar el seu temps i els seus recursos en altres qüestions. Per aquesta raó, cada vegada és més important tenir una bona estratègia d'email màrqueting. A continuació, s’exposen cinc consells per arribar d'una manera més eficaç al públic, fidelitzar-lo i, si es requereix, per captar fons.

Aconseguir una bona base de dades

Per disposar d'una bona base de dades és imprescindible que les persones tinguin una forma senzilla i clara d'accedir a un formulari. Per aquest motiu, és aconsellable inserir un formulari de subscripció al lloc web i al blog de l'entitat. També pot ser útil fer difusió d'aquest formulari als diferents canals digitals dels quals disposi l'organització.

És important que no hi hagi massa camps al formulari. Es recomana que hi hagi només dos obligatoris, que solen ser el nom i cognoms i l'email de la persona. Es poden afegir camps opcionals com: l'entitat a la qual es pertany, la data de naixement, la comunitat autònoma, la província... en tot cas els camps dependran sempre de la informació que necessiti recaptar l'entitat.

La importància del correu de benvinguda

El primer correu que fa arribar una organització forma part de la seva carta de presentació. Per aquest motiu és fonamental que tingui un disseny atractiu i que representi a la persona remitent. De la mateixa manera, és una bona oportunitat per iniciar la comunicació amb aquest nou contacte i demostrar el valor afegit de l'entitat.

L'assumpte del correu és el primer que llegeix l'audiència a la qual es dirigeix, per aquesta raó és necessari que cridi l'atenció, generant impacte i/o interès. Per tal que aquest email sigui obert, és important que sigui breu i específic, i que expliqui el que s’està buscant i es necessita per part de l’entitat.

Personalitzar el contingut

Personalitzar el correu especificant el nom de la persona a la qual va dirigit, pot ajudar a connectar amb aquesta persona. Alhora, generarà un tracte més pròxim i menys fred, i crearà un clima en el qual la persona sentirà que forma part de l'ecosistema de l'organització en qüestió.

Quan es parla de personalitzar un correu, però, no només es tracta d'indicar el nom de la persona, sinó d'adaptar la informació que li interessa. Això es pot aconseguir segmentant al públic.

El cos del correu és igual de rellevant que l'assumpte. Un contingut desordenat o molt llarg farà que la persona abandoni i no llegeixi el que se li està comunicant. Ha de ser un text senzill i clar, amb imatges atractives i, sempre que es pugui, amb els enllaços pertinents per generar trànsit al lloc web o a la xarxa social que interessi.

Planificació dels enviaments

La planificació de l'enviament és una eina molt útil que contribueix a l'estratègia de comunicació digital. Si es crea i segueix un calendari d'email màrqueting es podrà gestionar d'una manera més eficient el contingut que es vol difondre i es podrà tenir una visió global de l'eina en qüestió.

Pel que fa als dies d'enviament, tot i no ser una ciència exacta, és recomanable evitar els dilluns, ja que tenint en compte els correus que s'hagin enviat el divendres a la tarda i durant el cap de setmana, la safata es trobarà més plena que un dia normal. Al mateix temps, els divendres també són poc aconsellables, ja que les persones estan tancant la setmana i pot ser que el correu que es remet quedi en l'oblit.

Anàlisi de resultats

Serà de gran ajuda elaborar una anàlisi de resultats cada vegada que es faci un enviament, ja que és la manera més efectiva de millorar. Aquesta acció permet conèixer què funciona i què no (horari i dia d'enviament, tipus de contingut, disseny gràfic del correu, base de dades...). És fonamental, quan s'analitza, que es tinguin en compte les mètriques que facilita la plataforma des de la qual s'envien els correus.

D'altra banda, cal tenir en compte que avui dia hi ha més persones que utilitzen l'email des del mòbil que des de l'ordinador. Per aquesta raó, les entitats han d'assegurar-se que els seus correus es vegin correctament des de dispositius electrònics com les tauletes o els telèfons mòbils.