Com es poden pagar per avançat i sense interessos els impostos ajornats per la Covid-19?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la Covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash.
Les entitats que van demanar un ajornament dels deutes, poden evitar pagar interessos si ho paguen abans del 21 de setembre. Font: Unsplash. Font: Unsplash
A partir del 21 de setembre, les entitats que van demanar un ajornament dels pagaments dels impostos hauran de començar a pagar interessos. Font: Unsplash.

Com es poden pagar per avançat i sense interessos els impostos ajornats per la Covid-19?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

A partir del 21 setembre, els deutes ajornats començaran a generar interessos. Per evitar-los, hi ha l'opció de pagar els deutes de manera anticipada i telemàtica.

Per fer front a la crisi econòmica provocada per la Covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos per a les declaracions que s’havien de presentar entre el 13 de març i el 30 de maig.

Tal com s’estableix al Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, l’ajornament es concedeix sense cap tipus d’interès a canvi durant els primers quatre mesos. A partir del cinquè i durant el sisè, s’aplica un 3,75% d’interessos anual.

A partir del 21 setembre, doncs, es començaran a generar interessos de demora per als deutes que es van ajornar durant el període mencionat.

En aquest recurs s’explica pas a pas com es poden pagar per avançat els impostos ajornats, per evitar pagar els interessos de l’ajornament. Encara que l'entitat hagués sol·licitat un ajornament per sis mesos, hi ha l'opció de pagar el deute abans del 21 de setembre.

Entrar a la web de l’Agència Tributària

En primer lloc, cal accedir a aquest apartat de l’Agència Tributària per pagar el model 303 (autoliquidació de l’IVA) ajornat del primer trimestre del 2020.

Caldrà clicar a l’opció ‘pagar, ajornar i consultar deutes’ del menú ‘tràmits destacats’.

Un cop dins l’apartat de ‘pagar, ajornar i consultar deutes’, caldrà anar a ‘pagar deutes ('en sóc el titular’).

Accedir amb certificat digital

Seguidament, s’accedeix al tràmit amb el certificat digitat propi de l’entitat. És important saber que no es pot fer amb el certificat d’un col·laborador/a social o gestor/a).

El pas següent serà, quan es vegi la relació de deutes, clicar a ‘Obtenció de cartes de pagament’.

Després, caldrà clicar a ‘Oficina virtual d’ajornaments’, a ‘sol·licitud' i a ‘acuerdo’, tal com es mostra a les següents captures de pantalla.

Afegir la data del pagament

Quan es cliqui a ‘pagar’, es mostrarà el següent desplegament:

  • Pagament de terminis.
  • Pagament parcial de terminis.
  • Pagament total de terminis.
  • Pagament total amb exclusió de terminis.

Aleshores es crea l’emissió de la carta de pagament i s’ha d’introduir la data en què es vol fer el pagament. Apareixerà el següent avís:

També es detalla l’import del termini, els interessos de demora i el total a ingressar.

Opcions de pagament

Hisenda permet tres opcions per fer el pagament: a través d’un document d’ingrés en entitat col·laboradora, a través d’un pagament per Internet via càrrec en compte o per targeta de crèdit/dèbit.

Si s’opta per la primera opció, a través d’un document d’ingrés, s’obtindrà aquest model i s’haurà d’ingressar l’import a una entitat bancària sense necessitat de tenir-hi un compte obert.

La segona opció, la de pagar per Internet mitjançant càrrec en compte, requereix tenir fons en entitats financeres que comptin amb la condició de col·laboradores en la recaptació dels tributs i que ofereixin a la seva clientela el servei de cobrament a través d’internet.

Les dades que es demanen són les que es mostren en aquesta captura: