Com gestionar pagaments amb l’Agència Tributària a través de l’NRC

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
El Número de Referència Complet Serveix per identificar i justificar que s’ha fet el pagament. Font: Freepik.
El Número de Referència Complet Serveix per identificar i justificar que s’ha fet el pagament. Font: Freepik.
El període de presentació s'obre l'1 de juliol i es tanca el 25 del mateix mes Font: Basepymes
L'NRC es pot obtenir a través de diverses vies un cop es fa el pagament. Font: Agència Tributària.

Com gestionar pagaments amb l’Agència Tributària a través de l’NRC

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Es tracta d’un codi que justifica que s’ha fet l’ingrés i és necessari a l’hora de presentar el model.

Les entitats sovint han de liquidar tributs que els hi han sortit positius, és a dir, que han de pagar a l’Agència Tributària (AET). Per agilitzar aquests tràmits i permetre l’opció telemàtica existeix la possibilitat de fer-ho amb el Número de Referència Complet (NRC).

Què és l’NRC?

El Número de Referència Complet és un codi que consta de 22 caràcters alfanumèrics. Aquest es genera automàticament per l’entitat bancària o la seu electrònica de l’Agència Tributària quan es realitza un pagament tributari i apareix juntament amb les dades de l’ingrés.

Serveix per identificar l’operació i per justificar que s’ha fet el pagament i és necessari per fer gestions amb l’AET.

Aquest número està format de manera xifrada a partir de la informació del NIF de la persona declarant, l’import, el model, l’exercici i el període. Per això, és tan important verificar que les dades que s’aporten quan es fa el pagament siguin totalment correctes.

Com obtenir l’NRC a través de l’Agència Tributària

Hi ha diferents maneres d’aconseguir el Número de Referència Complet. D’una banda, es pot obtenir a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària mitjançant la seva passarel·la de pagament a través del càrrec en compte o en targeta.

En ambdós casos, és necessari disposar del certificat, el DNI electrònic o tenir accés al sistema d’identificació a través de la ‘Cl@ve PIN’. També cal disposar d’un compte en alguna de les entitats bancàries col·laboradores de l’Agència Tributària i, en aquest sentit, bona part dels bancs comercials ho són.

Cal tenir en compte que actualment no es poden pagar impostos d’aquesta manera si es fa amb un compte amb dos o més titulars (mancomunat).

D’altra banda, si es fa el pagament per una altra persona, per obtenir l’NRC mitjançant l’Agència Tributària hauran de coincidir la persona titular del certificat i la del compte com a ordenant del pagament, encara que el NIF serà de la persona declarant o que tingui l’obligació tributària.

Com obtenir l’NRC a través d’una entitat bancària

L’altra possible via per obtenir l’NRC consisteix a fer el pagament de l’import pertinent a través de l’entitat bancària col·laboradora, sigui per via telemàtica o presencialment.

Aquesta és una alternativa vàlida en cas que no es disposi del certificat digital, el DNI electrònic o la clau d’accés a la seu electrònica. En tot cas, es recomana a les entitats obtenir el certificat digital per agilitzar els seus tràmits amb l’administració pública.

Per poder fer al tràmit i obtenir l’NRC a través del banc, caldrà aportar les següents dades: model, exercici, període, NIF de la persona declarant, cognom i l’import exacte.

Per a què serveix aquest número?

Un cop s’ha fet el pagament pertinent per les vies anteriorment explicades (si s’ha indicat el pagament de les autoliquidacions per domiciliació bancària no cal obtenir l’NRC), s’obté el Número de Referència Complet com a justificant i s’ha de comunicar a l’Agència Tributària per a la correcta recepció.

Cal tenir molt en compte que haver fet el pagament del deute i tenir el rebut amb l’NRC no vol dir que s’hagi presentat el model, per tant, fer l’ingrés no eximeix de l’obligació de presentar la liquidació o autoliquidació a través de l’Agència Tributària.

Quan es fa el pagament a través de la seu electrònica, aquest codi es pot imprimir i també es pot realitzar la declaració en el mateix moment. En cas de no haver-lo fet aleshores o haver fet el pagament a través de l’entitat bancària, caldrà accedir a l’Agència Tributària per presentar el model indicant l’NRC.

Malgrat això, en alguns casos quan es fa el pagament presencialment a través de l’entitat bancària això pot equivaldre a la seva presentació, és a dir, que amb el tràmit al banc l’Agència Tributària ja quedaria per notificada. Això, però, cada cop és menys habitual, amb la qual cosa cal assegurar-se que s’ha tramitat el model.