Com presentar via online els comptes anuals de les associacions catalanes d’utilitat pública?

Suport Tercer Sector - Econòmic
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash.
Les entitats amb més de 50 persones treballadores, a més, han de calcular la bretxa salarial total. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Cal omplir totes les dades i afegir obligatòriament un telèfon mòbil de contacte per notificacions. Font: Unsplash.

Com presentar via online els comptes anuals de les associacions catalanes d’utilitat pública?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les entitats han de tenir en compte que la Generalitat ha canviat la forma del tràmit, que fins ara era exclusivament presencial i ara ha passat a ser telemàtic.

La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Les que encara no hagin presentat els comptes han de tenir en compte que han de fer-ho per via online, a l'igual que les que ja hagin realitzat aquest tràmit des de mitjans de juliol. Aquí es destallen els passos a seguir per realitzar el tràmit.

Anar al web del tràmit

Per fer-ho, cal anar a la pàgina web del tràmit i seguir els passos que s’hi indiquen. En primer lloc, s’ha de descarregar aquest formulari. El formulari és similar al que han d’emplenar les fundacions, però sense l’obligació d’afegir informació sobre els balanços.

Emplenar les dades de contacte

A l’hora d’emplenar-lo, cal posar les dades identificatives de la persona titular del certificat digital amb el qual se signaran els comptes (igual que a les fundacions), indicant si és el o la representant legal o si és un/a tercer autoritzat (en el cas de gestories o entitats que s’encarreguen d’aquests tràmits).

Cal omplir totes les dades i afegir obligatòriament un telèfon mòbil de contacte per notificacions. Els avisos de les notificacions electròniques que puguin haver-hi s’enviaran al telèfon i al correu electrònic indicat al formulari.

En cas que hi hagi alguna notificació en referència al tràmit, es disposa de 10 dies naturals des de l’avís de notificació per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no s’ha accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.

Adjuntar documents en un únic pdf

Pel que fa als documents que composen els comptes anuals que s’han d’adjuntar, cal destacar que s’ha d’annexar tot en un únic document pdf. Això inclou la portada, índex, balanços de situació, explotació i l’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), i la memòria econòmica. Cal que estiguin signats per totes les persones que formen la junta directiva o l’òrgan de govern de l’entitat que estiguin obligats a formular-los.

A més, s’ha d’annexar el certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals, la memòria d’activitats (també signada per totes les persones que formen part de la junta) i, opcionalment, altres documents, com ara l’informe d’auditoria o l’informe de grau de compliment de codi de conducta de les inversions.

És important saber que els documents annexats no poden sobrepassar els 5 MB. Si algun arxiu pesa massa, es pot comprimir de manera ràpida i gratuïta a través d'algun dels múltiples portals que comprimeixen fitxers, com ara a través d’aquesta pàgina.

Validar, signar i pagar

Quan ja està tot annexat, es valida i se signa digitalment el formulari. Finalment, després de presentar-ho, l’entitat rebrà l’acusament de rebuda, que inclourà la carta de pagament dels 77 euros de la taxa. L’entitat ha de desar el document, que serà el justificant conforme el tràmit s’ha fet. Cal pagar-ho en un màxim de 10 dies hàbils des de la seva presentació, des d’un terminal de Servicaixa o bé seguint l’enllaç que incorpora el propi document, mitjançant la passarel·la de pagaments de Caixabank, amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit. Si transcorregut aquest termini no s’ha abonat l’import corresponent, s’entendrà la sol·licitud com a desestimada i es tancarà el procediment.

Preguntes freqüents

Per a les entitats que tinguin dubtes sobre com fer el tràmit electrònic, es pot consultar aquest apartat de preguntes freqüents de la Generalitat, on hi ha consells sobre com escanejar un document perquè sigui més petit o sobre com desbloquejar un arxiu un cop validat per modificar-lo, entre d’altres.