Mes de juliol, mes de presentar l’Impost de Societats

Suport Tercer Sector - Econòmic
Durant el mes de juliol les entitats que estiguin obligades han de presentar el model 200. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
Durant el mes de juliol les entitats que estiguin obligades han de presentar el model 200. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
El model 200 s'ha de presentar entre l'1 i el 25 de juliol. Font: AlphaTradeZone (Pexels).
El model 200 s'ha de presentar entre l'1 i el 25 de juliol. Font: AlphaTradeZone (Pexels).

Mes de juliol, mes de presentar l’Impost de Societats

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Abans de les vacances d’estiu les organitzacions tenen diverses obligacions comptables que han de resoldre amb l’Agència Tributària.

Durant el mes de juliol les entitats que estiguin obligades han de presentar el model 200 relatiu a la declaració de l’Impost de Societats (IS). A més a més, al juliol també cal que es presentin altres declaracions trimestrals d’IRPF i d’IVA.

Com presentar l’Impost de Societats

A través de l’Impost de Societats les associacions i fundacions declaren els seus ingressos i despeses durant l’exercici econòmic. Per tant, anualment han de presentar aquesta declaració, que es fa a través del model 200.

La presentació s'ha de fer entre l’1 i el 25 de juliol, a través del model 200 de l’IS corresponent a l’exercici econòmic de l’any anterior, sempre que aquest coincideixi amb l’any natural (és a dir, que s’hagi tancat a 31 de desembre). En tot cas, el termini per fer la declaració de l’IS és de vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors al tancament de l’exercici. La data de tancament podrà variar si l’entitat té inclosa als estatuts una data de tancament diferent -perquè sigui vàlida cal haver-la notificat a través del model 036.

Cal esmentar que la presentació del model 200 s’ha de realitzar de forma telemàtica, això significa que l’entitat ha de disposar del certificat digital.

Quina informació té l’Agència Tributària

En els darrers anys, les organitzacions obligades a presentar l’IS poden comprovar les dades fiscals de forma telemàtica amb què compta Hisenda a la seva base de dades. Es tracta d’una pràctica similar a la que ja duen a terme les persones físiques a l’hora de presentar la declaració de l’IRPF.

D’aquesta manera, les entitats sense ànim de lucre han d’accedir a la informació per tal de revisar-la i comprovar que sigui correcta. L’objectiu és reduir els possibles errors que puguin sorgir en emplenar les declaracions. Per poder accedir a aquestes dades s’ha de fer amb el certificat digital i la informació s’ha de comprovar de manera manual.

Aquest document inclou informació, per exemple, relativa a les declaracions informatives o altres fonts d’informació procedents de tercers, dades d'autoliquidacions i declaracions informatives, dades procedents del model 200 de l’exercici anterior...

Es tracta d’una informació molt exhaustiva que ara també inclou les factures imputades a una entitat, així com les subvencions cobrades i les recollides en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics.

Altres models a presentar

Fins al 20 de juliol, a més, cal presentar a l’Agència Tributària les declaracions fiscals del segon trimestre (fins cinc dies abans en cas que es vulgui domiciliar el pagament). Al llarg de les pròximes setmanes cal declarar el model 111 de retencions i ingressos a compte de l’IRPF; el model 115 relatiu a l’arrendament d’immobles urbans; el model 123 de retencions de l’IRPF i Impost sobre Societats d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital, i el model 216 sobre les retencions de pagaments a persones, entitats o empreses que no tinguin la residència fiscal a l’Estat espanyol.

Durant aquest termini també cal presentar la declaració 303 d’autoliquidació d’IVA i la 349 relativa a les operacions realitzades amb entitats o empreses subjectes a IVA inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Des dels serveis d’assessorament i acompanyament es dona suport per resoldre dubtes sobre l’Impost de Societats de les entitats, a banda d’altres qüestions referents a la gestió de l’organització.