Bernat Valls: “És important que el voluntariat sigui conscient de la necessitat d'actualització constant del coneixement”

F Pere Tarrés
Bernat Valls
L’Escola d’Estiu del Voluntariat és una activitat formativa gratuïta dirigida al voluntariat de les entitats.
Primer pla llapis i paper
L’Escola d’Estiu del Voluntariat és una activitat formativa gratuïta dirigida al voluntariat de les entitats.
Llapissos de colors gegants
L’Escola d’Estiu del Voluntariat és una activitat formativa gratuïta dirigida al voluntariat de les entitats.

Bernat Valls: “És important que el voluntariat sigui conscient de la necessitat d'actualització constant del coneixement”

F Pere Tarrés

Resum: 

Dies abans de començar una nova edició de l’Estiu del Voluntariat, hem pogut parlar amb el Director General de la DGACC, impulsora d’aquest espai formatiu. Amb ell fem un repàs a l’edició d’aquest 2018 i dels reptes del teixit associatiu català.

Què és l’Escola d’Estiu del Voluntariat (EVV)?

L’Escola d’Estiu del Voluntariat és una activitat formativa gratuïta dirigida al voluntariat de les entitats. S’impulsa des de la DGACC anualment perquè creiem molt en la formació de qualitat de les persones voluntàries. La gratuïtat de l’activitat respon al desig de fer arribar la formació al màxim de persones possible fent que el cost no sigui un impediment per formar-se.

On rau la importància d’aquesta activitat formativa?

Pensem que és important posar a l’abast de les entitats, de forma complementària a la formació que es mateixes escoles de formació del voluntariat ofereixen ja de forma habitual, una activitat formativa intensiva de curta durada que aporti elements nous i fomenti l’intercanvi d’experiències i de coneixement.

La formació és un element clau per millorar la capacitació de les persones voluntàries...

Evidentment. La mateixa llei de voluntariat la recull com un dels elements importants a potenciar i des de la Generalitat impulsem diferents mesures dirigides a l’augment de les competències del voluntariat i l’Escola d’Estiu és una de les més importants que duem a terme.

Aquesta edició s’ha canviat el format de l’EEV per realitzar-la en un sol dia. Què es pretén amb aquest canvi?

Pensem que cal anar canviant el format per adaptar-lo a la realitat de les entitats. Els perfils de voluntariat van canviant i les necessitats socials també. L’anterior format es programava amb activitats que abastaven més d’un dia i això suposava, per a moltes persones, un impediment per poder-hi assistir. Malgrat el canvi de format, no desistim de poder donar resposta als temes més permanents en el dia a dia de les entitats, donant a conèixer recursos i eines que ajudin les entitats en la gestió de les persones i dels equips humans.

I també es farà tota l’activitat en un mateix espai.

Sí. Vam buscar un format de matí i tarda, prou flexible, on qui vulgui assistir pot fer-ho tota la jornada o bé en una part només. Per altra banda, el fet de centralitzar-ho en un sol lloc, fomenta l’intercanvi de coneixement més enllà dels diferents tallers, perquè permet que persones de diferents entitats i amb interessos diversos comparteixin temps i espai. Vam fer una enquesta l’any passat per conèixer les preferències i un dels aspectes més rellevants manifestants va ser la possibilitat de compartir experiències amb altres persones. Si, a més, el format reuneix a tothom en un mateix espai, aquest intercanvi es multiplica.

Parlem una mica de què anirà l’EEV d’aquest any...

S’ha buscat un fil conductor entre la conferència inicial i dos dels tallers, que es centren en diferents aspectes de la comunicació, tema clau per moltes de les entitats, sobretot les mitjanes i petites, que no acaben d’arribar a donar a conèixer què fan, per exemple i també per incorporar voluntariat jove. Les xarxes socials tenen un paper molt important entre la gent jove i cal saber com utilitzar-les per arribar-hi. Les entitats ho han de conèixer si volen arribar a aquest perfil.

Però també s’hi tractaran altres temàtiques...

Exacte. El tercer bloc permet fer un tastet del que són dues metodologies que posen els infants i joves en el centre de l’acció: l’aprenentatge – servei i la mentoria. Es vol donar a les entitats elements de coneixement sobre les dues perquè puguin valorar si podrien ser d’interès per incorporar-les en els projectes.

El voluntariat del nostre país està suficientment format?

Les dades dels darrers anys ens mostren un augment en les persones que es formen en el marc d’aquest Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. Aquesta dada evidencia com cada vegada més es veu la importància que la formació té per a les persones voluntàries.

I l’Escola d’Estiu aporta més oferta formativa a la ja existent...

El que és important és vetllar perquè tant les persones voluntàries com les entitats siguin conscients de la necessitat constant d’actualització de coneixement. L’aprenentatge és un procés continu que no s’atura perquè la societat canvia, les necessitats socials i de l’entorn es transformen i matisen. Apareixen noves tecnologies, les xarxes socials es transformen, l’atenció a les persones demana nous enfocaments.... El canvi és constant i vertiginós, en moltes ocasions.

Es veu algun canvi significatiu en com es forma actualment el voluntariat?

Val la pena destacar que, en aquests moments, la formació en línia ha de ser un element facilitador de l’accessibilitat de la formació a tothom, i per això també cal que es faciliti la formació dels formadors i de les formadores sobre temes virtuals.

Ens podries donar 3 motius pels quals una persona voluntària hauria de participar de l’EEV?

Penso que una persona voluntària que participi a l’Escola d’Estiu trobarà una formació en temes actuals i important per a les entitats i per l’actuació del voluntariat, un espai on compartir amb altres persones que fan voluntariat a entitats que poden ser molt diferents i aportar elements nous sobre el que reflexionar, i la possibilitat de tenir formació de qualitat sense cost en un format intensiu que facilita la conciliació familiar, laboral i de voluntariat.

En els propers dies es presentaran els resultats de l’informe ‘El Panoràmic’ i el ‘I Informe del Voluntariat i l’Associacionisme de Catalunya’. Com ajudaran aquestes publicacions al sector i a les persones que en formen part?

Per poder dissenyar polítiques públiques dirigides al foment de l’associacionisme i el voluntariat, cal disposar de coneixement sobre la realitat del sector i així encarar els reptes de forma realista i eficient. Tant el Panoràmic com l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya donen dades que han de facilitar la concreció de les diferents actuacions per part del Govern. El fet que estiguin dutes a terme en col·laboració amb el sector hi dona un valor afegit, atès que es garanteix el coneixement del col·lectiu que ha donat les dades.

I aquí les entitats hi tenen un paper clau...

Sí. Perquè no només és al Govern a qui serveixen els resultats. El propi sector, les entitats, les persones voluntàries, han de poder utilitzar la informació obtinguda per analitzar en quin punt es troben sobre diferents aspectes avaluats. El fet de tenir com a referència la resta del teixit associatiu i de voluntariat pot ajudar-les a avançar, transformar-se i adaptar-se. Sovint, el fet de tenir dades objectives i obtingudes a través del treball d’entitats expertes i coneixedores, és un element afavoridor per aconseguir canvis i millores en el teixit associatiu.

Quins són els principals reptes del futur que encara el món de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya?

Penso que alguns dels grans reptes serien millorar la visualització de les entitats, donar a conèixer què fan i la importància del seu paper i de les persones voluntàries; aconseguir la sostenibilitat de les entitats, augmentar la massa social i el voluntariat; i continuar apostant per la millora de la gestió del dia a dia facilitant eines i recursos tant per l’autonomia de les entitats com per la capacitació de les persones que les gestionen.

Afegeix un comentari nou