S’acaba el termini per obtenir el títol de monitor/a per als alumnes que van iniciar la formació entre octubre i novembre del 2013

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Pau Ricart

S’acaba el termini per obtenir el títol de monitor/a per als alumnes que van iniciar la formació entre octubre i novembre del 2013

Autor/a: 
Pau Ricart
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La normativa d’educació en el lleure marca l’1 de desembre del 2016 com a data límit per acabar la formació dels alumnes que la van iniciar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre del 2013.

El passat 1 d’octubre del 2013 va entrar en vigor la nova normativa que regula els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure, la qual estableix en el seu Article 2.4:

“El termini màxim per finalitzar la formació és de 3 anys per al Curs de monitor/a i 5 anys per al Curs de director/a, a comptar a partir del primer dia en què l’alumne/a inicia el curs. De manera excepcional, mitjançant la resolució de l’òrgan competent en matèria de joventut, es pot autoritzar un alumne/a perquè finalitzi la formació en un termini superior al que s’estableix en l’apartat anterior, sempre que aquest presenti una justificació raonada dels motius, que ha d’anar avalada per la seva escola.”

Els alumnes que van iniciar el curs per obtenir el títol de monitor/a entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre del 2013 i no han acabat el procés formatiu tenen fins l’1 de desembre per acabar la seva formació.

Els canvis de la normativa de formació per a la titulació oficial de la Generalitat de Catalunya van ser per adaptar-se als Certificats de Professionalitat (reconeixement de les competències per a exercir una professió, reconegudes per l’administració laboral, i vàlides a l’Estat).

Al següent enllaç es pot consultar la normativa dels programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. en vigor

Els canvis que va suposar l’aplicació de la normativa es poden consultar a la següent notícia.

Afegeix un comentari nou