Save the Children alerta sobre les desigualtats educatives a Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Màrius Intente
Save the Children és una organització internacional de defensa dels drets dels infants i treballa per millorar les condicions de vida dels nens i les seves famílies arreu del món.  Font: Pexels
Save the Children és una organització internacional de defensa dels drets dels infants i treballa per millorar les condicions de vida dels nens i les seves famílies arreu del món. Font: Pexels
A més de les matèries tradicionals, PISA ha posat un èmfasi creixent en les habilitats per resoldre problemes complexos, reconeixent la importància d'aquestes habilitats en el món actual. Font: Pexels
A més de les matèries tradicionals, PISA ha posat un èmfasi creixent en les habilitats per resoldre problemes complexos, reconeixent la importància d'aquestes habilitats en el món actual. Font: Pexels
Els informes PISA no només destaquen el rendiment dels estudiants, sinó que també ofereixen informació útil per als responsables polítics i educadors per millorar els sistemes educatius. Font: Pexels
Els informes PISA no només destaquen el rendiment dels estudiants, sinó que també ofereixen informació útil per als responsables polítics i educadors per millorar els sistemes educatius. Font: Pexels

Save the Children alerta sobre les desigualtats educatives a Catalunya

Autor/a: 
Màrius Intente
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

L'entitat adverteix que els alumnes amb menys recursos tenen fins a sis vegades més probabilitats de repetir curs que els seus companys amb un major nivell socioeconòmic.

Save the Children ha publicat un estudi, en col·laboració amb Esade, on s’analitzen els resultats de les proves PISA 2022. En aquesta publicació es desgranen els punts claus per entendre l’escletxa en l’equitat educativa a nivell estatal i per comunitats autònomes i destaca les desigualtats socioeconòmiques com un factor determinant en els resultats educatius de l’alumnat català.

I és que els resultats han estat sorprenentment dolents a Catalunya. Tot i que els resultats no han sigut bons en general, a la nostra comunitat hi ha hagut una davallada més accentuada que en altres països i comunitats autònomes.

Catalunya ocupa la segona posició a nivell estatal en segregació escolar per nivell socioeconòmic, just després de la Comunitat de Madrid. Tot i que a escala nacional s'ha observat una lleu reducció de la taxa des del 2018, a Catalunya no s'han produït canvis significatius.

Les desigualtats també es manifesten en l'aprenentatge, amb un augment de les diferències en el rendiment i els resultats en matemàtiques entre els alumnes socioeconòmicament desfavorits i els més benestants a Catalunya. Aquesta variació ha passat del 15,2% al 17,1%, situant Catalunya entre els territoris estatals amb la major elevació en aquest aspecte, juntament amb Astúries, Euskadi i Múrcia.

L'origen migrant també ha emergit com a factor que contribueix a les disparitats educatives. Segons l'estudi PISA, els estudiants d'origen migrant a Catalunya han obtingut una puntuació mitjana de 42,6 punts menys en matemàtiques (32,5 a nivell estatal). Malgrat això, aquesta bretxa es redueix a 5,1 punts quan s'ajusta per a la desigualtat socioeconòmica. Per tant, el nivell econòmic de la família és un factor molt més determinant en els resultats acadèmics que l’origen dels alumnes.

Sorprenentment, mentre en la majoria dels territoris estatals la caiguda en els resultats s'ha produït principalment entre els alumnes nadius, a Catalunya la disminució entre els estudiants d'origen migrant ha estat notablement superior.

Propostes per a capgirar la situació

Save the Children proposa diverses mesures per abordar aquesta desigualtat educativa a Catalunya. Aposta per tutories de suport i reforç individualitzades, millora de les competències en comprensió lectora amb espais obligatoris de lectura i reforç de les biblioteques escolars. A més, insta a assegurar la gratuïtat de material, menjador i transport escolar per als infants en situació de pobresa, amb l'accés a beques que facilitin la seva permanència en el sistema educatiu i la continuïtat en l'educació postobligatòria.

Altres propostes inclouen la millora de l'accés a educació infantil de qualitat per als infants de 0 a 3 anys amb baix nivell socioeconòmic i d'origen migrant, juntament amb la promoció d'una formació del professorat centrada en l'eficàcia i les habilitats pràctiques en la gestió d'aula en entorns heterogenis.

Save the Children també advoca per programes d'orientació educativa per a famílies en centres de major complexitat i mesures per reduir la segregació escolar, incloent la gratuïtat efectiva de l'escola concertada i criteris equitatius en els processos d'admissió.

Què són les PISA?

Les proves PISA, que corresponen a les sigles en anglès de "Programme for International Student Assessment" (Programa Internacional d'Avaluació d'Estudiants), són una iniciativa de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Aquest programa es va iniciar el 1997 i té l'objectiu d'avaluar les habilitats i coneixements dels estudiants de 15 anys en diferents països i economies.

Aquests exàmens es realitzen cada tres anys i se centren en tres àrees principals: lectura, matemàtiques i ciències. L'avaluació no es basa únicament en la memorització de continguts, sinó també en la capacitat dels estudiants per aplicar els seus coneixements a problemes del món real i per raonar de manera crítica.

Els resultats de les proves PISA ofereixen una visió comparativa del rendiment educatiu entre els països participants, permetent identificar tendències i determinar àrees d'èxit i àrees a millorar en els sistemes educatius. Aquesta informació ajuda als responsables de les polítiques educatives a prendre decisions informades per millorar la qualitat de l'educació a escala nacional i internacional.

Afegeix un comentari nou