8 guies clau per treballar aprenentatge servei (APS) a les entitats

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
L’APS és una proposta innovadora que parteix d'elements com el servei voluntari a la comunitat. Font: Tricotin
La participació i col·laboració entre entitats és clau Font: Federació d'Ateneus de Catalunya
L'Aprenentatge i Servei és una iniciativa que necessitat disposar de les eines per incorporar-se a les intervencions. Font: Arxiu

8 guies clau per treballar aprenentatge servei (APS) a les entitats

F Pere Tarrés
Resum: 

Aquest recurs presenta un conjunt de documents que serveixen per treballar elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges.

L’APS és una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges i en la qual les persones participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L’APS és una iniciativa que necessitat disposar de les eines per incorporar-se a les intervencions.

Les que es presenten a continuació pertanyen a un projecte educatiu promogut pel Centre promotor d’Aprenentatge Servei en el qual treballen un conjunt d’entitats liderades per la Fundació Jaume Bofill.

Aprenentatge Servei: Educar per a la ciutadania

Aquesta guia és una introducció panoràmica a l'aprenentatge servei. Es presenten l'origen i els trets més característics, posteriorment s'exposen les teories que el fomenten, es revisa la metodologia d'aquests projectes, es presenta l'aplicació en els àmbits educatius formals i no formals i, finalment, es mostren les condicions per a la seva implantació territorial.

Com fer APS en els centres educatius? Com fer APS en les entitats socials? I Aprenentatge servei i inclusió social

Aquestes tres guies expliquen com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar als centres escolars, a les entitats socials i al procés d’inclusió social. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia dóna 10 claus bàsiques per a implementar APS a les escoles.

Com impulsar l'APS a l'àmbit local?

La implicació de l'aprenentatge servei en un territori exigeix una explícita i continuada voluntat política, especialment de les persones representants, però també d'agents educatius locals. Aquesta guia explica com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar a l'àmbit local. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia proposa 10 passos bàsics per a implementar APS a l'àmbit local.

APS pau, drets humans i solidaritat: Noves propostes d’educació per a la Justícia Global

Aquesta guia compta amb la participació de LaFede.cat (Organitzacions per a la Justícia Global), l’Ajuntament de Barcelona, el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona.

L'aprenentatge i servei suposa una clara aportació per a l'educació per a la justícia global perquè ofereix una nova línia metodològica i alhora permet redimensionar el seu sentit i fer plausible la idea d'educació transformadora en contextos i accions determinades. En aquesta guia es troben reflexions, materials, enllaços, i pistes per repensar o dissenyar un projecte d'APS en aquest àmbit.

Aprenentatge Servei i gent gran

L'envelliment socialment actiu també significa la participació social després de la jubilació, de manera que la gent gran va ocupant un lloc clau en la societat. Dur una vida activa i d’aportació familiar, social i ciutadana no només és un guany per a aquestes persones, sinó que és una aportació valuosa per a tota la societat.

En aquesta guia es fa una doble lectura de les aportacions de les persones grans a l’aprenentatge servei: com a receptors/es de les accions d'infants i joves que s’apropen a aquest col·lectiu, i com a protagonistes des de les accions que les mateixes persones grans poden fer en servei a la societat.

Com fer APS a través de les arts?

En aquesta guia es pot veure una aproximació a la relació entre les propostes d’educació artística i l'aprenentatge i servei, observant punts i espais comuns.

La millor forma d'abordar l’educació artística és a partir de processos de creació-recerca, així el jovent pot viure l’experiència creativa en primera persona i finalitzant el procés amb un resultat concret fruit de les seves capacitats. Per tancar el cicle comunicatiu de la creació, cal que aquesta concreció trobi alguna manera de mostrar-se a l'entorn.

Experiències d'Aprenentatge Servei

Aquesta publicació aplega una selecció de bones pràctiques amb la voluntat de donar a conèixer una proposta educativa que combina l'aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat.

Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'Aprenentatge Servei

Aquesta guia vol ser una aproximació a l'avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge i servei. És una guia amb un caràcter pràctic però no és un document tancat, sinó més aviat un recull de recursos per començar a explorar i experimentar plegats les possibilitats d'avaluació innovadora que ofereix l'aprenentatge servei.