Per què i com fer un curs de premonitor/a de lleure

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Un curs per a joves d’entre 14 i 17 anys que encara no poden fer la formació de monitor/a i director/a de lleure.  Font: Pixabay
Un curs per a joves d’entre 14 i 17 anys que encara no poden fer la formació de monitor/a i director/a de lleure. Font: Pixabay

Per què i com fer un curs de premonitor/a de lleure

F Pere Tarrés
Resum: 

Una formació per a persones menors d’edat a qui ja ha picat el cuc de l’educació en el lleure i volen aprendre les seves bases i tècniques.

Per a que una persona pugui ser monitora de lleure cal que superi una formació per la qual rebrà un diploma oficial. Això no ho podrà fer fins a tenir els 18 anys. Tanmateix, per a aquelles joves que no poden esperar-se a la majoria d’edat per a començar a aprendre sobre el que significa dedicar el seu temps a aquest món, hi ha alternatives que els permetrà assentar unes bases sobre les quals després podran especialitzar-se per a ser directores, i els oferirà uns coneixements per a donar suport als seus monitors i monitores.

Es tracta del curs de premonitor/a de lleure, una formació no reglada, però molt útil per a endinsar-se en el món del lleure infantil i juvenil quan encara s’és part d’aquest grup. A continuació es detallen les claus d’aquesta mena de cursos i es recullen algunes entitats que els imparteixen.

Què és el curs de premonitor/a

El curs per a ser premonitori o premonitora és una formació introductòria al món del lleure i l’esport educatius. És útil per a aquelles persones joves que voldrien col·laborar en la creació i la direcció d’activitats d’educació en el lleure. La finalitat d’aquests cursos és ensenyar a l’alumnat què significa dur a terme aquesta feina, i oferir-li recursos i eines per a donar suport a les activitats del seu esplai o cau i per a preparar-se per al curs de monitor/a posterior.

Així, el curs de premonitor/a de lleure cau sota el paraigua de l’oferta de formació en el lleure, però és una mica diferent dels cursos de monitor/a i director/a de lleure pel que fa als requisits que demana, el contingut que el conforma i els objectius que persegueix. D’aquí, per tant, que un no pugui substituir l’altre.

Una de les diferències principals, però, és que en finalitzar el curs de premonitor/a de lleure l’alumna no rebrà un títol oficial de la Direcció General de Joventut, com sí que farà amb el curs de monitor/a i director/a. Tanmateix, la formació de premonitor/a sí que l’obsequiarà amb un diploma propi, que en molts casos està vinculat a una escola oficial

Qui pot fer el curs

El curs de premonitor/a va dirigit a joves d’entre 14 i 17 anys, és a dir, aquelles persones que per edat no poden accedir al curs de monitor/a. És molt recomanable per a persones que ja han participat en entitats de lleure i han trobat que els interessa col·laborar en la direcció de les seves entitats.

Per a fer aquesta formació, només caldrà fer la inscripció en qualsevol de les entitats que l’ofereixen. A l’últim apartat d’aquest recurs es recullen algunes d’aquestes organitzacions, associacions i institucions.

Objectius dels cursos

Com ja s’ha assenyalat, aquests cursos tenen com a finalitat introduir a les persones joves interessades a la teoria i la pràctica de dissenyar i dirigir activitats de lleure educatiu. Es tracta d’oferir-los les bases per a donar suport als monitors i monitores de caus i esplais i a donar-los les eines i les bases per al curs posterior de monitor/a i director/a de lleure.

Per això, segons aquesta infografia de la Fundació Esplai Girona un dels seus objectius principals és ajudar l’alumnat a adquirir competències per a aquesta tasca. En aquests cursos, les persones assistents no només descobriran la importància de l’educació en el lleure i reflexionaran sobre els seus valors, sinó que també aprendran recursos pràctics per a dur a terme activitats d’animació i totes aquelles habilitats necessàries per a arribar a dirigir, algun dia, el seu grup d’infants i joves.

Un altre objectiu d’aquest tipus de cursos és treballar i dialogar sobre les responsabilitats i els trets que té tot i tota educadora del lleure, aquells que hauran de desenvolupar en el decurs del curs. L’alumnat aprendrà així sobre diversitat, com treballar-la i com donar suport a l’acolliment de les altres persones. També desenvoluparan l’esperit crític, tant amb un o una mateixa com amb l’entorn i la societat. Amb tot, assumiran responsabilitats en aquest sentit, en tant que entrenaran formes d’integració per al treball en equip.

Continguts generals

Aquests cursos són d’introducció, i això vol dir que els continguts temàtics tindran a veure amb les bases de l’educació en el lleure. En la majoria dels cursos, com apunta la infografia esmentada a l’apartat anterior, es treballaran qüestions teòriques com l’educació en valors, l’atenció a la diversitat o la importància del context individual i grupal.

També s’adquiriran recursos i eines més pràctiques, com el simulacre de l’espai, la programació d’activitats, les formes d’avaluació, jocs en diversos entorns com la natura o la nit, claus sobre el paper de la música i les danses o el teatre i expressió corporal i plàstica.

On fer el curs

A tota Catalunya hi ha moltes entitats que ofereixen el curs de premonitor/a de lleure. A continuació se’n llisten algunes amb els enllaços a les pàgines del curs: