5 idees per fomentar la participació dels joves a l'entitat

 Font:
Font:

5 idees per fomentar la participació dels joves a l'entitat

Resum: 

Moltes entitats es pregunten com s'ho poden fer per atreure més gent jove. A continuació us expliquem 5 canvis que podeu impulsar a la vostra entitat amb l'objectiu d'implicar més la població juvenil.

Què pot fer la nostra entitat per atraure més joves? És una pregunta que es fan moltes persones i, malauradament, no hi ha cap fòrmula màgica. Des de xarxanet.org hem revisat diversos estudis que analitzen com participen els joves avui en dia i n'hem extret 5 grans idees.

1. Orientar les activitats a una causa concreta

Diferents experts i estudis coincideixen en què els joves prefereixen formes de participació poc institucionalitzades i més lligades a causes concretes. És a dir, els joves prefereixen participar en activitats de caràcter més extraordinari i "que tenen la capacitat de cridar l’atenció pública i de generar un cert impacte" (IGOP, 2007).

2. Utilitzar més les xarxes socials

L'ús de les xarxes socials com facebook i twitter s'extà expandint a la població en general, i en la població jove aquesta expansió s'està donant amb més intensitat. Utilitzar les xarxes socials com a element de comunicació habitual o l'ús d'altres eines 2.0 per a la coordinació interna pot afavorir la participació dels joves.

3. Deixar que els joves liderin els seus propis projectes

Els joves han crescut en una societat molt diferent que els adults. Això implica que tenen unes pautes de participació, organització i interessos substancialment diferents. La intergeneracionalitat en les entitats pot ser molt enriquidora però també pot portar tensions. És molt important que aquest treball intergeneracional es doni en un clima de confiança. Segurament és important acompanyar els joves perquè aprenguin capacitats organitzatives o valors associatius, però cal evitar un control massa estret que acabi portant el grup de joves a la desmotivació.

4. Establir canals de participació i implicació per a joves

En una lògica més de participació interna és important establir canals de participació per recollir la veu dels més joves. La idea final és que a l'hora de prendre decisions l'entitat sempre incorpori la perspectiva juvenil. En aquest cas cal tenir en compte - com ja hem destacat en el primer punt- que els joves tendeixen a preferir activitats i canals de participació poc institucionals. Per tant caldrà ser una mica imaginatius i anar més enllà de canals massa institucionalitzats com poden ser assemblees o bústies de suggeriments.

5. El voluntariat és un fenòmen especialment juvenil. Aprofita'l!

Segons l'Enquesta sobre participació i política a Catalunya els joves fan molt més voluntariat que els adults. Concretament, el 24,6% de persones d'entre 15 i 29 anys afirma haver fet voluntariat durant els últims 12 mesos enfront el 13,1% dels adults. Segons aquesta enquesta els motius d'aquesta diferència són probablement el fet que els joves tenen més temps disponible i el fet que les activitats de voluntariat està relacionat de manera més directa amb la causa de l'entitat.

Si vols saber-ne més pots consultar els següents estudis:

- Participació, política i joves: una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l'afecció política de la joventut catalana

- Informe sobre participació i política a Catalunya. Febrer 2012

- Internet, participació, mobilització: la implicació política de la ciutadania en un nou entorn comunicatiu

- La realitat juvenil a Catalunya

Afegeix un comentari nou