CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
biblioteca
Direcció General de Joventut; Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Informe sobre participació i política a Catalunya. Febrer 2012

<p> La implicaci&oacute; pol&iacute;tica i la participaci&oacute; de la ciutadania s&oacute;n i han estat dues de les preocupacions principals de totes les societats democr&agrave;tiques. L&#39;Enquesta sobre participaci&oacute; i pol&iacute;tica (EPP) vol contribuir a explicar quina &eacute;s la relaci&oacute; dels joves amb l&rsquo;esfera p&uacute;blica i quins s&oacute;n els seus h&agrave;bits de participaci&oacute;.</p> <p> L&rsquo;EPP&rsquo;11 &eacute;s un projecte elaborat entre la Direcci&oacute; General de Joventut i la Direcci&oacute; General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, amb el suport del Centre d&rsquo;Estudis d&rsquo;Opini&oacute; (CEO)</p>
Lloc de publicació: 
Barcelona
Any de publicació: 
2012
Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut: Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Àmbit comunitariParticipació ciutadana
Tipologia document: 
Document d’anàlisi