La Taula del Tercer Sector Social publica un estudi sobre la simplificació de tràmits en subvencions públiques

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Presentació de l'informe sobre la digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic Font: Taula d'entitats del Tercer Sector Social
Presentació de l'informe sobre la digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic Font: Taula d'entitats del Tercer Sector Social

La Taula del Tercer Sector Social publica un estudi sobre la simplificació de tràmits en subvencions públiques

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Les entitats socials pateixen una lentitud burocràtica que obstaculitza l'obtenció dels recursos i dificulta considerablement qualsevol tràmit administratiu i, per tant, la seva tasca per deixar un món millor.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de m4Social, el seu projecte d’innovació digital en l’àmbit social, ha presentat "L'informe sobre la digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic". Juntament amb Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global han fet públiques 10 propostes per avançar cap a un marc comú entre les diferents administracions que garanteixi que els tràmits que han de fer les entitats socials quan es presenten a una convocatòria pública de finançament siguin més flexibles, àgils, senzills i adaptats.

Reptes de la digitalització

Crear una administració més eficient implica nombrosos avantatges, però també molts reptes, com solucionar l'absència d’estandardització entre administracions, la duplicitat de processos i les barreres tècniques, ja que aquests factors incideixen de manera significativa en els processos de tramitació suposant dificultats afegides per a les entitats.

El document analitza els reptes tècnics que les entitats enfronten per presentar projectes, justificacions i tramitacions de subvencions en les plataformes telemàtiques de les administracions públiques catalanes i la repercussió que tenen en la gestió interna de les entitats. L'estudi s'ha realitzat amb l'objectiu d'homogeneïtzar el procés de presentació de subvencions i justificacions i avançar cap a un marc comú, desenvolupar propostes que agilitzin a les entitats els tràmits.

Metodologia

L'estudi fa una anàlisi d'experiències i dels formularis i inclou un decàleg de propostes de les entitats socials. S'ha revisat la documentació i la normativa vigent sobre els criteris que han de complir els formularis de tramitació en línia, s'ha fet una recerca d’experiències innovadores que poden servir com a exemples de bones pràctiques, s'han definit els criteris que haurien de complir els formularis de tramitació digital i s'ha fet una proposta de 59 indicadors ordenats en aspectes de personalització i proactivitat; usabilitat i simplificació; omnicanalitat; accessibilitat universal; seguretat i avaluació i assistència.

A més, s'han posat en comú aquests indicadors en grups de discussió amb representants d’entitats del tercer sector social i també en entrevistes amb persones expertes, que els han validat i enriquit. S'ha fet una anàlisi de tres les convocatòries que afecten a un percentatge més elevat d'entitats per revisar si complien amb els indicadors establerts: la convocatòria ordinària de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2022 de la Generalitat de Catalunya (COSPE), la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat 2022 i la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021 de la Diputació de Barcelona.

Conclusions i propostes

Fruit dels resultats de l’anàlisi dels indicadors, les experiències innovadores i les aportacions de les persones expertes i dels grups de discussió, s’ha desenvolupat un decàleg de propostes per simplificar les convocatòries públiques de finançament, com ara unificar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un únic portal electrònic; flexibilitzar, simplificar i harmonitzar els processos administratius; crear un sistema únic de registre de documents; proporcionar formació, acompanyament i assistència a les entitats, i garantir l’accessibilitat universal i l’omnicanalitat.

La Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya agrupa 35 federacions i grans organitzacions que representen a més de 3.000 entitats socials sense ànim de lucre que atenen persones en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits (pobresa i exclusió, habitatge, inserció sociolaboral, salut, educació, lleure, discapacitat, problemàtica de salut mental, malalties, addiccions, poble gitano i col·lectiu LGTBIQ+, entre altres). Des de 2003, representa el conjunt de les entitats socials catalanes, defensa els drets socials i lluita per eradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya.

Afegeix un comentari nou