Novetats a les pàgines d'admiradors de Facebook!

Autor/a: 
Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Novetats a les pàgines d'admiradors de Facebook!

Autor/a: 
Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB

Resum: 

Les estadístiques de les pàgines de Facebook presenten interessants informacions. Les novetats van acompanyades d'una millora de disseny. Les entitats poden saber quina és la millor hora per publicar les seves publicacions.

Facebook ha canviat el disseny de les estadístiques de les pàgines d'admiradors, i a més incorpora moltes més novetats en les informacions que us facilita. Aquests canvis es degut al gran èxit que tenen les pàgines d'admiradors. Segurament en un futur, hi hauran moltes més novetats que les entitats podran aprofitar.

Primer de tot, el canvi més significatiu de les estadístiques, és la nova estructura de la informació. Un canvi molt positiu, ja que apareix en un format molt més gran i més ordenat. La informació queda ordenada mitjançant quatre pestanyes: una de presentació amb informació general, una altra sobre informació concreta de la pàgina, la tercera amb informació dels missatges i per últim una pestanya amb informació concreta de la gent.

Analitzant més detalladament, la informació que podem detallar mitjançant les estadístiques és la següent:

  • Informació dels “M'agrada”.
  • Abast de les vostres publicacions.
  • Estadístiques de visites a la vostra pàgina.
  • Informació de quan els vostres seguidors estan connectats.
  • Informació de quin tipus d'informació té més èxit pels vostres seguidors.
  • Informació sobre el país d'origen dels vostres seguidors, la llengua materna, l'edat i el gènere.
  • Informació sobre quins dispositius utilitzen els vostres seguidors per connectar-se.

Amb aquestes novetats, les entitats poden obtindre informació concreta sobre els seus seguidors a la pàgina d'admiradors. Amb aquesta informació poden realitzar una captació de socis molt més concreta o simplement, publicar els continguts a l'hora que els seguidors es connecten.

Font d'informació: Pàgina d'admiradors de Facebook

Afegeix un comentari nou