Certificat digital

Autor/a: 
Associació per a Joves Teb
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Certificat digital

Resum: 

Qualsevol ciutadà/ana ha de resoldre nombrosos tràmits amb les diferents administracions locals, autonòmiques i estatals. Tramitar sol·licituds, pagar impostos, demanar un certificat de vida laboral, fer un registre, i un llarg etcètera de tràmits, que sempre s'han realitzat de manera presencial, cada cop més es poden resoldre a distància, especialment gràcies a les noves tecnologies de la informació.

En general, podem trobar diferents maneres de realitzar tràmits, algunes poden ser completament telemàtiques i d'altres combinar una tramitació en línia amb una part de presencial. En qualsevol d'aquests dos casos necessitarem tenir instal·lat a l'ordinador el nostre certificat personal.

Què és la firma electrònica i el certificat digital?

Imatge de document, autoria: Emre Ozcelik

El certificat digital fa referència a mecanismes criptogràfics, és un concepte fonamentalment tècnic.

La firma electrònica és un terme molt més ampli, que fa referència a qüestions jurídiques, organitzatives i tècniques; és un concepte que inclou el certificat digital.

El certificat digital és un document digital, un fitxer, que permet la identificació digital.

Un ús conegut dels certificats digitals són les planes web segures dels bancs i de l'administració pública. Les adreces d'aquestes pàgines comencen amb https://, i al nostre navegador es veu un petit cadenat tancat, senyal que esteu navegant per una pàgina segura.

La signatura -o firma- electrònica permet signar electrònicament qualsevol document, facilitant, a més a més, que aquest sigui enviat i rebut també de forma electrònica amb les garanties i característiques de seguretat i validesa necessàries per a un document signat. La signatura electrònica és equivalent des del punt de vista legal i jurídic a la signatura manuscrita.

La Llei 59/2003, de 13 de desembre, defineix la signatura electrònica:

(Art. 3.1) La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante

Signatura electrònica avançada i signatura electrònica reconeguda (Llei 59/2003, de 19 de desembre):

(Art. 3.2) La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

(Art 3.3) Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

(Art. 3.4) La firma electrónica reconocida tendrá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.

Com preparar el nostre ordinador?

Abans de fer el tràmit de demanar un certificat haurem de preparar el nostre ordinador amb el certificat arrel.

Si volem fer servir els certificats de les diferents entitats certificadores emissores de certificats digitals personals -IDCat, DNIe i FNMT-, hem de preparar el nostre ordinador. Són passos molt senzills, cal que instal·lem, o importem els respectius certificats d'arrel de les tres entitats.

El certificat arrel conté la clau pública de la nostra entitat certificadora, i per tant ens permet verificar i comprovar els certificats emesos per la mateixa entitat certificadora. Dit d'altra manera, amb el certificat d'arrel d'IDCat podem verificar la validesa de qualsevol certificat digital personal emès per IDCat.

Incís: Si treballeu amb un sistema operatiu Windows, es recomana comprovar que el sistema estigui actualitzat i fer les actualitzacions de sistema pendents, abans d'instal·lar les claus públiques.

En els següents enllaços trobareu els certificats arrel que haureu d'instal·lar a l'ordinador.

El certificat d'arrel és un fitxer que es descarrega a l'ordinador. La instal·lació és senzilla, es fa o bé amb un doble clic i seguint els passos, o bé des del vostre navegador a través de l'eina d'importar certificats digitals.

Amb Firefox obriu les "Preferències", aneu a l'apartat "Avançat", a "Criptografia" i a "Veure Certificats". Sortirà una finestra que permet veure els diferents certificats instal·lats.

Importar Certificat - Firefox

La pestanya "Autoritats" permet veure, importar o eliminar certificats d'autoritats certificadores. Allà importem ara els diferents certificats d'arrel que hem baixat!

Com obtenir un certificat digital?

Security Folder Icon, autoria: Alessandro Rei

El certificat digital personal acredita la identitat d'una persona, com ho fa per exemple el DNIe o un certificat d'aquesta classe d'IDCat, però n'hi ha d'altres tipus de certificats que incorporen més informació, com la pertinença a una empresa o entitat.

En el cas de les entitats sense ànim de lucre, el certificat que els correspon és el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Tres passos per demanar un certificat digital

  1. Sol·licitar en línia a través de la plana web de l'entitat certificadora.
  2. Verificar dades en una oficina acreditada per la mateixa entitat certificadora, oficines de registre de l'Administració, etc.
  3. Instal·lar i importar el certificat digital al vostre ordinador.

IDCAT (per a ciutadans/es)

Demanar certificat digital a través de l'Agència Catalana de Certificació (CatCert)

Sol·licitar

Validar

Instal·lar

FNMT (per a ciutadans/es, entitats i empreses)

Demanar el certificat personal a través de CERES (Certificació Espanyola)

  1. Sol·liciteu el certificat en línia
  2. Acrediteu la vostra identitat a l'oficina més propera
  3. Descarregueu el vostre certificat digital

DNIe (per a ciutadans/es)

Demanar el DNI electrònic a la Direcció General de la Policia y de la Guárdia Civil

  1. Demaneu la cita prèvia en línia
  2. Presenteu la documentació necessària
  3. Feu servir el DNIe amb un lector de targeta

Us recomanem aquesta descripció gràfica i estructurada dels elements més importants del DNI electrònic.

Descripció del DNIe

L'ús pràctic del certificat digital

Amb el certificat personal instal·lat a l'ordinador podrem fer múltiples tràmits des de casa nostra, sense necessitat de moure'ns cap a una oficina. Veiem-ne alguns exemples:

Demanar subvencions

Tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres, permeten fer tràmits de subvencions en línia, si teniu el certificat FNMT. És tan senzill com seguir els passos que s'hi apunten a cadasquna de les planes web.

Consultar els punts del carnet o pagar multes de tràfic en línia

A través de la Seu Electrònica de la Dirección General de Trafico podem tramitar diferents tipus de gestions amb el certificat digital.


DGT Multes

Declaració de la renda

L'Agencia Tributaria facilita per exemple la modificació i confirmació del esborrany de la declaració de renda amb el certificat digital.


Borrador de la renda

Comprovar el certificat d'un document PDF

Obriu un document en format PDF, per exemple un manual d'IDCat i comproveu la firma digital del certificat. Per això cal importar la clau pública a l'Acrobat Reader o lector PDF.

Trobareu manuals per a les versions més comunes de l'Adobe Acrobat Reader a la pàgina de manuals i tutorials de CATCert.