Com complir tècnicament la Llei de Transparència

Associació per a Joves TEB - Informàtic
Autor/a: 
Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com complir tècnicament la Llei de Transparència

Associació per a Joves TEB - Informàtic
Resum: 

El passat mes de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei Catalana de Transparència, una llei que afecta algunes entitats sense ànim de lucre. Publicar digitalment algunes informacions sobre l'entitat són claus per complir la llei.

La Llei Catalana de Transparència va entrar en vigor el passat mes de juliol i moltes entitats encara no l'han començat a complir. A Xarxanet, s'ha parlat molt sobre aquest tema:

  • En aquest recurs s'explica els deures i obligacions que tenen algunes entitats per complir aquesta llei.
  • En aquest recull, trobareu informació molt més àmplia sobre aquesta llei.
  • En aquesta notícia, trobareu la Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics.

A continuació us explicarem com complir la Llei de Transparència, d'una forma més tècnica, centrant-nos en com heu de reflectir la informació en els vostres canals digitals.

Qui està obligat a complir la llei de transparència?

Abans de començar a crear pàgines informatives, fem un petit recordatori sobre quines entitats estan obligades a complir aquesta llei de transparència. Aquesta llei l'han de complir les entitats i fundacions que hagin rebut ajudes o subvencions públiques, i què perceben més de 100000 anuals de subvencions o ajuts públics, o l'han de complir entitats i fundacions que un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajuts públics (mínim: més de 5000 euros).

Les entitats i fundacions que es trobin en algun d'aquests supòsits han de complir les obligacions de transparència del títol II de la Llei de Transparència. Més concretament han de complir amb els continguts dels apartats 5, 6 i 7 de la Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics.

Què és el web de transparència de l'associació o fundació?

El web de transparència de l'associació o fundació, només és una secció de la vostre pàgina web o aplicació per dispositiu mòbil, on es reflecteixi les obligacions de comunicació en cas de complir els supòsits que hem especificat en l'anterior apartat.

Aquestes obligacions de comunicació tenen a veure amb:

  • Informació institucional i organitzativa
  • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
  • Gestió administrativa

A la pàgina 5, 6 i 7 de la Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics trobareu tot el detall que s'ha de publicar a la secció de transparència de la vostra pàgina web.

Quins canvis heu de fer a la vostra pàgina web o aplicació per dispositiu mòbil?

Per tal de complir la Llei de Transparència heu de publicar una sèrie d'informacions a la vostra pàgina web. No és obligatori publicar la informació en un apartat específic anomenat «Transparència», tot i què és molt recomanable fer-ho.

Si ho feu en un apartat específic, heu de crear una pàgina anomenada «Transparència» amb tota la informació que demana la «Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics». Aquesta pàgina l'heu d'incloure en el vostre menú de navegació.

Si ho feu mitjançant el gestor de continguts Wordpress, és molt senzill. Primer heu d'anar a «Pàgines» i «Afegir pàgina nova». Si utilitzeu el gestor de continguts Drupal, heu de fer «Crear contingut» i «Pàgina».

En Wordpress, per afegir aquesta pàgina al vostre menú de navegació, heu de fer «Aparença», «Menús» i heu d'afegir la vostra pàgina a l'estructura del menú.

En Drupal, quan estigueu creant la pàgina, tindreu una opció anomenada «Paràmetres de menú» i us sortirà la opció «Proporciona un enllaç al menú».

Si teniu més dubtes sobre com inserir aquesta pàgina, poseu-vos en contacte amb el Servei gratuït d'Assessorament Informàtic de Xarxanet.

Si disposeu d'una aplicació per mòbil que ofereixi informació sobre la vostra entitat, també haureu d'afegir aquesta pàgina anomenada «Transparència». En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el desenvolupador de l'aplicació mòbil per si pot afegir aquesta opció de menú.

Com incloure la informació a la secció «Transparència» de la vostra entitat.

Un dels aspectes que inclou la «Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics» comenta que la informació:

  • s'ha de presentar de forma clara, estructurada i en format re-utilitzable.
  • ha de ser veraç i objectiva i fàcilment comprensible.
  • s'ha d'actualitzar periòdicament.

En aquest cas les infografies amb taules dinàmiques poden ser molt útils per a la vostra secció de «Transparència». Mitjançant l'eina «Piktochart» i un full de càlcul a «Google Drive», podreu crear una infografia dinàmica. Això significa que si canvieu una dada del vostre full de càlcul, automàticament sortirà reflectit a la infografia. Com que «Piktochart» és una eina 2.0, podreu inserir la infografia a la pàgina de «Transparència». Consulteu el recurs que vam elaborar sobre “Com crear Infografies”, per conèixer més a fons com crear aquesta infografia dinàmica i com incloure-la a la vostra pàgina web.

Alguns exemples de seccions de transparència.

A continuació us detallem algunes pàgines d'Internet, d'entitats i fundacions que compleixen amb la Llei de Transparència:

I per últim, heu de notificar la vostra nova secció de transparència

Totes les entitats que han publicat a la seva pàgina web, l'apartat de «Transperència», ho han de notificar a la Generalitat de Catalunya.

Les entitats registrades al Registre d'Entitats Jurídiques, ho han de notificar mitjançant un formulari a la pàgina de Tràmits de la Generalitat.

Les entitats esportives, ho hauran de notificar al Consell Català de l'Esport.