Com crear una llicència Creative Commons

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Colectic
Compartint amb Creative Commons tothom hi surt guanyany Font: Creative Commons
Compartint amb Creative Commons tothom hi surt guanyany Font: Creative Commons
Creative Commons va guanyar el premi Golden Nica l'any 2004  Font: Mikegr a la Wikipedia
Creative Commons va guanyar el premi Golden Nica l'any 2004 Font: Mikegr a la Wikipedia
La llicència Creative Commons que obliga a reconèixer l'autoria i a compartir de la mateixa manera és equivalent al 'copyleft' del món del programari Font: Creative Commons
La llicència Creative Commons que obliga a reconèixer l'autoria i a compartir de la mateixa manera és equivalent al 'copyleft' del món del programari Font: Creative Commons
Les dues llicències menys restrictives de Creative Commons que obliguen només a reconèixer l'autoria o fer-ho compartin de la mateixa manera són llicències de cultura lliure Font: Creative Commons
Les dues llicències menys restrictives de Creative Commons que obliguen només a reconèixer l'autoria o fer-ho compartin de la mateixa manera són llicències de cultura lliure Font: Creative Commons
Comencem a crear la nostra llicència Creative Commons Font: Creative Commons
Comencem a crear la nostra llicència Creative Commons Font: Creative Commons
Aquests són els dos passos més importants per crear la llicència Font: Creative Commons
Aquests són els dos passos més importants per crear la llicència Font: Creative Commons
El semàfor de Creative Commons mostra les llicències des de la més restrictiva fins a la més permissiva Font: Creative Commons
El semàfor de Creative Commons mostra les llicències des de la més restrictiva fins a la més permissiva Font: Creative Commons
A dalt la icona normal i a baix la compacta Font: Creative Commons
A dalt la icona normal i a baix la compacta Font: Creative Commons

Com crear una llicència Creative Commons

Colectic - Informàtic
Resum: 

Segur que has vist moltes vegades aquestes dues paraules angleses a moltes pàgines web i publicacions... Però, saps exactament a què fan referència o com crear una llicència d'aquest tipus?

Creative Commons és una llicència oberta. Les llicències obertes són aquelles que permeten a les persones que han creat una obra especificar quins usos volen que es facin d'ella i quins no. És a dir, són una manera de dir que una obra té alguns drets reservats, tot al contari que el famós 'copyright' que, tant si acompanya l'obra com si no, indica que tots aquests drets queden reservats.

Veiem alguns exemples. Podem publicar a Internet un material educatiu i permetre que el reprodueixin iniciatives sense ànim de lucre, o també aquelles que fan usos comercials. Podríem especificar si volem que es facin modificacions a la nostra creació, i en cas afirmatiu, si l'obra derivada hauria de mantenir la mateixa llicència que porta la nostra.

Amb l'ús d'una llicència Creative Commons estem explicitant doncs per quins usos se'ns haurà de demanar permís, o fins i tot que no cal que ens demanin aquest permís, però sempre i en qualsevol cas s'haurà de reconèixer la nostra autoria.

Creative Commons és en realitat un conjunt de sis possibles llicències entre les quals podem triar, i que són el resultat de combinar un mòdul fixe (el de l'atribució o autoria) i tres que són opcionals: ús comercial, obra derivada i compartir igual. D'aquesta manera podríem crear des d'una llicència totalment lliure que només obligaria a reconeixer l'autoria, fins a una totalment restrictiva com és el cas del 'copyright'.

Per ampliar informació pots llegir l'entrevista a Ignasi Labastida, promotor de Creative Commons, publicada a Xarxanet.

Què més m'interessa saber sobre les llicències Creative Commons?

Acompanyar la nostra obra d'una llicència Creative Commons no ens serviria per demostrar la nostra autoria en cas que volguéssim fer-ho en un judici. Per a això haurem de registrar-la presencialment al Registre de la Propietat Intel·lectual del Departament de Cultura, o fer-ho en línia en un sistema com ara Safe Creative.

Existeix la falsa creença que aquestes llicències són només per a usos amateurs, però res més lluny de la realitat. Una llicència oberta com Creative Commons és una manera de matisar, anant més enllà del 'copyright' que deixa tancades totes les possibilitats d'ús d'una obra. Podem dir que la primera complementa el segon i que els seus usos poden ser totalment professionals.

Com puc crear una llicència Creative Commons?

Pensar quins usos volem permetre de la nostra obra

En primer lloc haurem de tenir clar si volem que de la nostra obra se'n faci una de derivada; per exemple, traduïda, resumida, adaptada (que creïn un tutorial de vídeo a partir del nostre tutorial escrit, un curtmetratge a partir del nostre relat breu...), etc.

En segon lloc, si volem permetre la transformació de la nostra obra, decidirem si volem que l'obra derivada obligatòriament hagi de mostrar la mateixa llicència que té l'obra original.

En tercer lloc, pensarem si volem que es facin usos comercials o només aquells que no tinguin un ànim de lucre. Per exemple, podríem permetre reproduir el nostre tutorial a una entitat social però no a una empresa que busca un benefici econòmic.

Accedir al web de Creative Commons

Per arribar al formulari que ens permet crear la nostra llicènica personalitzada, primerament haurem d'ingressar al web de Creative Commons. A la part superior esquerra trobarem l'enllaç 'Compartiu la vostra obra' que porta a una nova pàgina amb l'enllaç 'Get started'.

Aquest darrer ens porta al formulari en anglès, però podem accedir al que està en llengua catalana.

Opcions sobre l'adaptació de l'obra

Al formulari per crear la nostra llicència Creative Commons només haurem de seguir uns senzills passos.

Al quadre 'Característiques de la llicència' donarem resposta a la pregunta de si volem "permetre que es comparteixin les adaptacions de la nostra obra", és a dir, que es facin obres derivades a partir de la nostra. Triarem entre les tres opcions "Sí", "No" o " Sí, mentre tothom la comparteixi de la mateixa manera".

Veurem que en el quadre que hi ha a sota els símbols de la llicència van canviant depenent de l'opció escollida.

Opcions sobre els usos comercials

Respondrem a la pregunta "Voleu permetre usos comercials de la vostra obra?" escollint entre "Sí" i "No", i mirarem al quadre inferior com van quedant els símbols que corresponen a la llicència creada.

Tan senzill com això!

Veure la llicència resultant

Com havíem vist, el quadre que hi ha a continuació ens mostra el nom de la llicència que hem creat amb la seva simbologia. El nom de la llicència és un enllaç que ens porta a més informació (en anglès).

Aquest quadre també ens aporta informació sobre si es tracta d'una llicència lliure o no. Les llicències de 'cultura lliure' són, juntament amb el domini públic , les més permissives i obertes.

Afegir metadades

Aquest pas és opcional però convé fer-ho, ja que, com indica el títol de l'apartat, afegint metadades al codi HTML que generarem ajudem les màquines a reconéixer la nosta autoria.

Les metadades són el títol de l'obra; el nom per citar la seva autoria; els URL per reconèixer-la, per la font i per trobar més permisos; el format de l'obra (àudio, vídeo, imatge...); i el marcatge de la llicència.

Triar el tipus d'icona

Al darrer quadre podrem escollir entre una "icona normal" o una "icona compacta", en funció de si el volem més gran o més petit.

Aquest quadre ens ofereix també un codi que podrem copiar i enganxar a la nostra pàgina web o blog per informar amb més detall les persones que ens visitin sobre la llicència que hem triat per l'obra.