Com fer una llista de difusió de Whatsapp

Colectic - Informàtic
Imatge de l'icona de l'aplicació. Font: Alvy (CC BY 2.0)
Imatge de l'icona de l'aplicació. Font: Alvy (CC BY 2.0).

Com fer una llista de difusió de Whatsapp

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta opció de l'aplicació de missatgeria pot ser útil per difondre comunicats i notes de premsa de forma unidireccional.

Les aplicacions de missatgeria són cada vegada més útils per a la comunicació interna i externa de les entitats. Whatsapp ofereix l'opció de crear una llista de difusió per enviar continguts de forma senzilla a un grup de contactes determinats. Això pot servir per enviar notes de premsa a mitjans, comunicats a les sòcies i/o treballadores o convocatòries al públic interessat. Us expliquem com fer-ne una, pas a pas.

Grup o llista de difusió

Abans de crear una llista de difusió, ens hauríem de plantejar si és la millor opció, o si ens aniria millor crear un grup de Whatsapp. Aquestes són les diferències entre les dues opcions:

Grup de Whatsapp: permet una comunicació estable bidireccional i fomenta la participació i la comunitat entres les persones membres del grup. Hi ha una persona administradora, tot i que es pot ampliar a d'altres persones usuàries, i té un màxim de 256 contactes, que no cal que tinguin el nostre contacte a l'agenda.

Llista de disfusió: permet una comunicació unidireccional que pot ser intermitent. Les persones destinatàries no veuen que aquell missatge s'ha enviat a més gent i si responen apareixeran com una conversa individual. També tenen un màxim de 256 contactes i només reben el missatge aquells que tenen el nostre contacte a l'agenda per evitar l'spam.

Nova difusió

Les formes de crear un grup o una llista de difusió són molt semblants.

  • Dins de l'aplicació de Whatsapp s'han de clicar els tres punts que hi ha a la part superior dreta i seleccionar Nova difusió.
  • Seguidament, se seleccionen els contactes que en formaran part de manera manual.
  • FInalment, s'ha de clicar el tic verd.

Enviar contingut

Un cop teniu la llista de difusió creada, haureu de modificar el nom de la llista que apareix per defecte i ja hi podeu enviar el missatge que haureu de tenir prèviament preparat. Fins que no envieu el missatge a les persones destinatàries no rebran cap avís.

Alguns consells per fer el missatge més atractiu:

  • Claredat i piràmide invertida: fer servir les claus bàsiques del periodisme, és a dir, el què, el qui, l'on, el com i el per què, fins i tot amb un format esquemàtic.
  • Adjuntar el text en una imatge. Per fer això s'ha d'adjuntar una imatge i copiar allà el text preparat.
  • Fer servir les opcions tipogràfiques com les negretes, la cursiva, l'espaiat o el text ratllat. Això es pot fer seleccionant el text i triant l'opció al menú.

Modificar una llista de difusió

Si heu de modificar les persones destinatàries o el nom de la llista ho podeu fer des del menú dels tres punts de dins de la llista.

  • Clicareu Editar per canviar el nom.
  • Seleccionareu Afegir destinataris per ampliar la llista.

Esborrar una llista de difusió

Les llistes de difusió es poden esborrar com qualsevol altre xat mantenint-les pressionades i seleccionant Eliminar.